Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Links: Baggrundsviden Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 23:45:42
Links: Baggrundsviden
Fysiologi
Ole Sonnes (Århus Uni) noter til undervisning i fysiologi, om diverse hormoner, blodsukkerregulation, væskebalance, kredsløb
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 10:43 Besøg: 805
Biologi - Niels Roholt's noter online
- særdeles god interaktiv undervisnings-side!
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 10:45 Besøg: 901
Manan.dk anatomi

Dato for tilføjelse: 30-04-2006 10:48 Besøg: 782
Biologi - Wolsing
- en biolog har lavet en side med mange links til biologi-hjemmesiden og ordforklaring på diverse biologiske termer
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 10:50 Besøg: 1137
Manan.dk
MANAN.DK - en samling af en masse supergode stud. med. noter ... beregnet for studerende ved de sundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 10:52 Besøg: 765
Klaringsrapporter (Ugeskrift for læger)
- vejledninger i diagnostik og behandling af diverse sygdomstilstande
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 14:04 Besøg: 811
DANMAP rapporter - antibiotikaforbrug i Danmark
- rapporter fra 1995+. I 2000 blev antibiotiske vækstfremmere i dyrefoder frivilligt udfaset gradvist siden 1998, for at mindste risikoen for resistens-udvikling i zoonotiske infektioner. Udviklingen i total antibiotika forbrug til produktionsdyr (tons):
1994-205; 1997-163; 1998-57,3; 1999-61,9; 2000-80,6 (0% vækstfr.); 2001-96,2; 2002-101,9; 2003-102,5; 2004-112,5
Udviklingen i antibiotika-forbrug til mennesker (mio DDD/tons):
1999-?/?; 2000-?/?; 2001-?/?; 2002-?/44t; 2003-29,5DDD/43,9t; 2004-30,8DDD/?
Tons kan ikke omregnes til DDD fordi forbruget i forskellige dyr ikke er kendt!
Kun i 2003 er DDD omregnet til vægt, så man kan sammenligne forbruget af antibiotika til syge mennesker (43,9 tons) med syge dyr (102,5 tons).
Jf. nylig TV-udsendelse er man stadig liberale mht. antibiotiske vækstfremmere til dyr i østlandene med deraf flg. større risiko for udvikling af multi-resistente zoonotiske infektioner der. SÅ - PAS PÅ DIG SELV. KØB DANSK PRODUCERET KØD!
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 14:48 Besøg: 934
Bør blodforbruget i Danmark ændres?
Jørgen Georgsen. UFL 9. august 1999 nr. 32. 4495
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 16:21 Besøg: 242
Cytokiner i intern medicin - relation til insulinresistens og motion.
Pedersen BK. Ugeskr Laeger 2002 Apr 15;164(16):2166-71.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 16:25 Besøg: 851
Det senile immunsystem
Helle Bruunsgaard & Bente Klarlund Pedersen. UFL 23. august 1999 nr. 34. 4743
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 16:31 Besøg: 786
Fysisk aktivitet og immunsystemet.
Bente Klarlund Pedersen UFL 10. april 2000 nr. 15. 2181
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 16:47 Besøg: 753
Muskler Tema (Ugeskrift for læger 2000 nr. 15/april)
Skeletmuskulaturens metaboliske kapacitet og sundhed.
Fysisk aktivitet – hvilket minimum er tilstrækkeligt i et sundhedsmæssigt perspektiv?
Diagnostik af muskelsygdomme.
Elektrisk stimuleret muskeltræning af underekstremiteterne hos rygmarvsskadede personer.
Forbedret håndfunktion hos tetraplegikere ved elektrisk stimulering via implanterede elektroder.
Fysisk aktivitet og fedme.
Kroniske muskelsmertesyndromer.
Fysisk aktivitet og immunsystemet.
Fysisk træning til behandlingen af type 2-diabetes.
Muskelfunktion hos ældre.
Kreatin – et præstationsfremmende kosttilskud med medicinsk interesse.
Hård styrketræning af svage gamle.
Fysisk aktivitet forebygger type 2-diabetes – og kan bruges i behandlingen.
Fysisk aktivitet både styrker og svækker immunforsvaret.
Center for Muskelforskning – førende på verdensplan.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 16:52 Besøg: 764
Human infektionsimmunologi
Michael Kemp, Bente Klarlund Pedersen & Thor G. Theander. UFL 22. maj 2000 nr. 21. 3020
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 17:02 Besøg: 751
Immunterapi af cancersygdomme
Mads Hald Andersen m.fl. Ugeskr Læger 2002;164(23):3008
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 17:06 Besøg: 945
Tema om metabolisk syndrom, Insulin-resistens. Motion.
Ugeskrift for læger, 2002/16
Det metaboliske syndrom og motion. Knut Borch-Johnsen
Er type 2-diabetes en gammelmandssygdom. Knut Borch-Johnsen
Ætiologi og patofysiologi ved insulinresistens og type 2-diabetes. Allan A. Vaag & Pernille Poulsen
Insulinresistens: organmanifestationer og cellulære mekanismer. Henning Beck-Nielsen
Screening og intervention.Torben Jørgensen, Charlotte Glümer & Knut Borch-Johnsen
Rådgivning om livsstil - hvad kan der gøres i almen praksis? Bo Christensen & Torsten Lauritzen
Endoteldysfunktion ved metabolisk syndrom og betydningen af motion. Christian Rask Madsen & Christian T. Torp-Pedersen
Graviditet ved type 2-diabetes. Peter Damm, Tine Boe Mortensen, Thomas R. Mandrup-Poulsen & Elisabeth R. Mathiesen 2145
Fysisk træning i behandlingen af det metaboliske syndrom. Flemming Dela
Insulinresistens og muskelfibertyper. Torben Østergård, stud.med. Esben Buhl, Sten A. Lund & Ole E. Schmitz
Metabolisk fitness: fysisk aktivitet og sundhed. Bengt Saltin & cand.scient. Henriette Pilegaard
Jagten på de genetiske determinanter for de formodede polygene former for type 2-diabetes.Oluf Borbye Pedersen, Torben Hansen, Lars Hansen, cand.polyt. Søren M. Echwald & Søren A. Urhammer
Cytokiner i intern medicin - relation til insulinresistens og motion. Bente Klarlund Pedersen
Bengt Saltin får olympisk medalj och fem miljoner kronor. Tom Ahlgren
Fedtvævet og insulin-resistens: resistin og adiponectin. Jens Juul Holst & Martin Binderup
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 17:14 Besøg: 802
1,597,495 Unikke besøg