Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Links: Infektion Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 23:01:40
Links: Infektion
Antibodies against .. Borrelia burgdorferi .. in patients with PCR- or culture-proven late Lyme borr
Oksi J et al. J Clin Microbiol 1995 Sep; 33(9): 2260-4
Alle 41 pt. havde symptomer på borreliose i mindst 3 mdr. (78.0% > 6 mdr., 53.7% > 1 år); 12 pos. dyrkning, 39 pos. PCR for Bb (10 pos. på begge); 3 serologiske test; 19 havde kun svagt pos. eller grænseværdi antistof niveau; 7 (17%) var SERONEGATIVE på ALLE 3 tests! - Resultatet af FL-ELISA (DAKO, Glostrup, Danmark): 6 dyrknings pos. + 18 PCR pos. = 24 af 41 (58%) med SEN symptomatisk Lyme borreliose var SERONEGATIVE! - dette ELENDIGE resultat af bekræftes i andre undersøgelser f.eks. Marie Krouns pilot-projekt (36% seroneg.), Bozsik 1/3 af 147 pt. med påviste spirokæter var seronegative (75% verificeret med PCR) at tilhøre Bbsl komplekset!
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 13:24 Besøg: 1416
Tuberkulose - en praktisk vejledning (klaringsrapport 2000)
Vejledning i diagnostik og behandling
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 14:06 Besøg: 835
Viral hepatitis (klaringsrapport 1998)
Vejledning i diagnostik og behandling
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 14:08 Besøg: 806
Chlamydia trachomatis (Klamydia) diagnostik (klaringsrapport 1999)
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 14:10 Besøg: 826
Inflammatoriske reumatiske sygdomme (klaringsrapport 2000)
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 14:12 Besøg: 784
Tuberkulose - det nationale tuberkuloseprogram (klaringsrapport 2000)
og forslag til klinisk håndtering af TB
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 14:14 Besøg: 821
10 000 om året kan ha fått borreliasmitta (Sverige)
AFTONBLADET MÅNDAG 11 AUGUSTI 2003
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 16:20 Besøg: 1308
Feber efter udlandsophold
Ib Christian Bygbjerg, Lasse Skafte Vestergaard. UFL 27. august 2001 nr. 35. 4725
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 16:35 Besøg: 810
Infektiøs arthritis (borrelia-arthritis)
I klaringsrapport UFL Nr. 8, 2000 - om inflammatoriske ledsygdomme. Flere forf.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 17:11 Besøg: 791
Lyme-nevroborreliose i Møre og Romsdal (Norge)
Eldøen et al. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2008-11
14 av de 25 (56 %) hadde utelukkende positive spesifikke borrelia-IgM- og -IgG-antistoffer i spinalvæsken, mens serumprøver fra samme tidspunkt var negative.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 17:25 Besøg: 824
Lymphadenosis benigna cutis (LABC) - Borreliose dybt i hud / lymfeknudelignende forandringer
Anne Grethe Danielsen & Kaare Weismann . UFL 19. april 1999 nr. 16. 2375
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 17:32 Besøg: 825
Temanummer om sepsis (bakterier i blodet ~"blodforgiftning")
Ugeskrift for læger nr. 20 15. maj 2000
Sepsisbehandling.
Koagulationsforstyrrelser ved sepsis.
Mekanismer ved sepsis udløst af grampositive mikroorganismer.
Sepsis – patogenese.
»Adult respiratory distress syndrome« år 2000.
Empirisk antibiotisk behandling af sepsis.
Dopamin i »nyrevenlige« doser.
Kontinuerlig venovenøs hæmodiafiltration til kritisk syge patienter med akut nyresvigt.
Non-antibiotisk behandling af sepsis.
Incidens, sværhedsgrad og mortalitet af akut lungesvigt i Danmark.
Antibiotisk behandling før indlæggelse og forløbet af meningokoksygdom.
To tusind syv hundrede og niogtredive bakteriæmier i Nordjyllands Amt 1996-1998.
Livstruende puerperal sepsis forårsaget af gruppe A-streptokokker.
Pseudomonas aeruginosa som årsag til meningitis hos en patient med epiduralkateter.
Fatalt forløbende Strongyloides stercoralis-infektion hos patient uden forudgående kendt immunsuppression.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 17:40 Besøg: 756
Viden om Helicobacter pylori og antibiotikabehandling af ulcussygdom.
Arne Scheel Thomsen m.fl. UFL 29. november 1999 nr. 48. 6630
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 17:59 Besøg: 746
National overvågning af Helicobacter pylori-eradikationsterapi i Danmark
Cand.med.vet. Kristian Vinter Juul, Ole Østergaard Thomsen, cand.pharm. Aase Nissen, Jesper Hallas, Hans-Jørn J. Kolmos, Peter M. Funch-Jensen & Karsten Lauritsen. Ugeskrift for læger,
29. november 1999 nr. 48, side 6635
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 18:04 Besøg: 1005
Babesiose hos får i Danmark - Hjortholm (Stavnsholm Fjord)
Pleje på Hjortholm:
Afgræsning med kreaturer blev påbegyndt i 1987, men det var vanskeligt at skaffe dyr nok på grund af den vanskelige dyretransport til og fra øen. Samtidig var tilsynet med kreaturerne tidskrævende og økonomien i dyreholdet ret ringe på grund af sygdom (babesiose). For at øge græsningstrykket blev det i 1988 sat heste på græs og i 1991 blev græsningen suppleret med ca 50 Gute-får, der senere blev overtaget af amtet. Fårene forbliver på øen hele året.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 18:06 Besøg: 894
1,597,472 Unikke besøg