Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Links: Billeder Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 21:46:09
Links: Billeder
Erythema migrans (Google billeder)
Dato for tilføjelse: 01-05-2006 01:20 Besøg: 969
Lymphadenosis benigna cutis (LABC) (Google billeder)
Dato for tilføjelse: 01-05-2006 01:22 Besøg: 942
Acrodermatitis Chronica atrophicans (ACA) (Google billeder)
Dato for tilføjelse: 01-05-2006 01:24 Besøg: 912
Rickettsia - eschar & blødningspletter i huden (Google billeder)
Dato for tilføjelse: 01-05-2006 01:26 Besøg: 905
Bartonella / bacillary angiomatosis (Google billeder)
Dato for tilføjelse: 01-05-2006 01:30 Besøg: 906
Blodceller - udviklingsstadier (billeder)
Dato for tilføjelse: 01-05-2006 01:32 Besøg: 839
LymeRICK videomikroskopi
Spirokæternes alternative livsformer, billeder og video-optagelser.
Dato for tilføjelse: 01-05-2006 01:34 Besøg: 928
Kasuistik - Ringformer mulig dødsårsag?
Tidl. rask DANSK pt. bliver syg efter flåtbid med erythema migrans, serokonverterer, tiltagende symtpomer trods gængs antibiotika - får et par år senere påvist aktiv borreliose m.v. læs mere ....
Dato for tilføjelse: 01-05-2006 01:37 Besøg: 844
Erythema (chronicum) migrans (DermIS)
Tidlig hudaffektion ved Borreliose, der opstår efter flåtbid med i starten en lille rødlig papel der breder sig gradvist udad og som kan blege af centralt fra. Ubehandlet kan udslettet efterhånden vandre ud over hele kroppen, og er ofte ledsaget af almen sygdomsfornemmelse / influenza-agtige symptomer, men ofte bleger udslettet spontant af allerede indenfor få uger også uden behandling. Der kan ofte (i cirka 70%) påvises Borrelia ved dyrkning eller PCR (gentest) for Borrelia burgdorferi af hudbiopsi fra især randområdet af udslettet, men borrelia har også kunne dyrkes fra det centrale område hvor udslettet var passeret hen over, efter at hudens udseende var normaliseret igen!
Dyrkning og PCR anvendes dog ikke i den daglige diagnostisk i klinikken, fordi diagnosen kan stilles og behandling iværksættes på grundlag af kendskab til forudgående flåtbid (kendt risiko herfor) og det ofte meget karakteristiske "bulls-eye-rask" ~ skydeskive lignende udslet.
Der kan dog af og til ses let afskalning, så udslettet kan mistolkes som svamp / ringorm og der kan af og til ses blærer i det, så udslettet kan mistolkes som herpes, og kan dermed lede til fejlbehandling. Endvidere kan udslettet forveksles med rosen (erysipelas) især når der (sjældent ved tidlig borreliose) er feber. Da erysipelas behandles med penicillin rammer behandingen som regel plet, men ved denne fejldagnose bliver patienten ikke orienteret om muligheden for senkomplikationer, som pt. skal holde øje med og kontakte læge hvis sådanne opstår, måske længe efter at udslettet er væk og gået i glemmebogen.
Antistoftest er kun meget sjældent positiv på det tidspunkt hvor erythema migrans er tilstede og positivt resultat af antistof test skal derfor IKKE foreligge forud for antibiotika behandling! - som bør gives på det kliniske billede alene mhp. at forebygge sen-komplikationer; borrelia serologi bør undersøges både så tidligt i forløbet som muligt og gentages 4-6 uger senere mhp. om pt. i mellemtiden har udviklet (stigende) antistoffer, idet såkaldt serokonversion samtidigt med udslettet / kendt flåtbid vil bevise at pt. var inficeret med Borrelia!
Infektionen kan desværre pga. Borrelia's natur - idet mikroberne har måttet tilpasse sig flåtens meget specielle livscyklus med ½-1 år imellem de 3 blodmåltider og den dermed skal kunne overleve længere tids mangel på næringsstof samt kunne tåle frostgrader om vinteren i det temperede klima hvor flåten lever. En af overlevelsesmekanismerne er at Borrelia kan gå i dvale i lang tid, hvor den ikke kan rammes af antibiotika fordi der ikke er gang i de stofskifteprocesser som antibiotika griber ind i.
Fra sådanne kan der komme tilbagefald selv flere år efter en tilsynelande vellykket tidlig behandling.
Kun cirka halvdelen af de pt. der tidligt behandles for erythema migrans vil udvikle antistoffer mod flagella. Det skyldes antagelig at de alternative former som fremprovokeres af antibiotika behandlingen ikke udtrykker flagel og dermed ikke stimulerer immunsystemet til dannelse af dette antistof!
Flagel antistof testen har vist sig at svigte i mange tilfælde af Borreliose med senkomplikationer hvor diagnosen er stillet ved dyrkning, PCR og/eller mikroskopi (evt. med specifik immunfarvning for Borrelia) - se Link.
Dato for tilføjelse: 11-10-2006 17:40 Besøg: 280
Lymphocytoma (DermIS)
herunder Lymph-adenomatosis benigna cutis (LABC). Mærkværdigvis nævnes Borrelia IKKE som årsag ????
Dato for tilføjelse: 11-10-2006 17:58 Besøg: 277
Lyme Disease: Medical Nightmare (Part 1)
Interviews med bla. Dr Burrascano om Lyme. Del 1
Dato for tilføjelse: 09-10-2007 23:39 Besøg: 656
Lyme Disease: Medical Nightmare (Part 2)
Interview med bla. Dr. Burrascano (del 2)
Dato for tilføjelse: 09-10-2007 23:39 Besøg: 656
1,597,430 Unikke besøg