Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Links: Diagnostik - Laboratorier Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 23:39:57
Links: Diagnostik - Laboratorier
Hair Scan - hår mineral-analyse
udføres her i Danmark ! - giver overblik over mineral-status inkl. tungmetaller, kan evt. bestilles via Marie Kroun i forbindelse med undersøgelse i Bowen-test projektet!
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 09:22 Besøg: 899
MELISA - test for tungmetal-allergi

Dato for tilføjelse: 30-04-2006 09:30 Besøg: 912
BLODTRYK
- om blodtryksmåling og forhøjet blodtryk
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 11:25 Besøg: 788
Bowen RTI
Patent jan. 2005 på en videreudvikling af direkte immunfluorescenstest for B. burgdorferi, samt udfører mikroskopi af blodudstrygning for hemoparasitter.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:43 Besøg: 872
Bowen RTIs US-patent på specifik immunfarvning for Borrelia burgdorferi

Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:45 Besøg: 908
C6 Borrelia Quick ELISA Assay Kit, Immunetics
- udføres i Kalmar, SE fra maj 2003; C6 skulle være mere specifik og reducere antal falsk positive ved tidlig borreliose; Kalmar anvender dog stadig DAKOs ELISA for flagel antistof ved mistanke om neuroborreliose ! - ved mistanke om sen borreliose (st. II & III) som acrodermatitis og borrelia-arthritis gør man dog desuden Western blot analyse (sv.t. den amerikanske to-steps protokol), som undersøger for flere borrelia-specifikke antistof bånd samtidig, men er en langt mere laboratorie mæssigt krævende analyse.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:48 Besøg: 837
C6 peptid abstrakt#26 (side 63)
- samt om meget andet interessant især om TBE fra 2003 Potsdam conference abstracts.
Conclusion: I dette pilot studie med sera fra patienter med tidlig lokaliseret Lyme Borreliosis, udviste de nye C6 og C10 Peptid ELISA IKKE øget følsomhed sml. med den (i USA) anbefalede to-trins protokol med ELISA efterfulgt af Western blot med 3 Europæiske borrelia stammer som test antigener.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:52 Besøg: 793
FITC-mærket affinitetsoprenset specifikt polyklonalt antistof mod Borrelia burgdorferi
Bowen RTI anvender antistof fra Kirkegaard & Perry laboratories (kpl.com): "Affinity purified polyclonal antibody to Borrelia burgdorferi made in Goat and labeled with fluorescein isothiocyanate (FITC). Isolated from a serum pool of goats immunized with heat killed whole cells of Borrelia burgdorferi. The antibody is highly specific for Borrelia burgdorferi. Cross reactivity to Borrelia hermsii, Borrelia coriaceae, and Borrelia anserina has been minimzed through extensive affintiy adsorption. Product is in lyophilized form. Each lot is tested to assure specificity and lot-to-lot consistency using KPL's in-house ELISA assay."
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:56 Besøg: 776
Genova Diagnostics
tidl. Great Smokies Diagnostic Laboratory. Udfører diverse stofskifte tests
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 12:57 Besøg: 789
Medical Diagnostic Laboratories (MDL)
Eli Mordechai et al
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 13:02 Besøg: 843
Metametrix Diagnostic Laboratory
-diverse metaboliske tests
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 13:04 Besøg: 916
QBC - Quantitative Buffy Coat
QBC for Malaria - og andre blod parasitter (på engelsk) metoden til hurtig påvisning af Malaria, Babesia, Trypanosomer, Filarier, Borrelia (relapsing fever)
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 13:06 Besøg: 867
SSI -Statens Serum Institut

Dato for tilføjelse: 30-04-2006 13:07 Besøg: 819
Borrelia antistoffer (SSI)
ELISA. Som antigen anvendes oprenset nativt flagel protein fra B. burgdorferi DK1 (en Borrelia afzelii variant) (IgG: indirekte ELISA, IgM: µ-capture ELISA).
SSI påstår denne test bliver positiv hos 100% senest 3 mdr. efter erhvervelse af borrelia infektion.
I modstrid med dette, fandt Oksi et al. (J Clin Microbiol 1995, PDF), at den danske flagel-ELISA test udkom falsk antistof negativ hos 6 ud af 12 pt. (50%) med SEN (sygdom > 3 mdr) dyrkningsverificeret, henh. hos 24 af 41 pt. (58%) med dyrknings eller PCR verificeret borrelia infektion!

Den logiske forklaring på dette er naturligvis, at ved AKTIV BORRELIA med cirkulerende Borrelia og dermed antigener i blodet, vil en del af eller måske alt dannet antistof i serum/plasma naturligvis først og fremmest blive bundet til de cirkulerende antigener i immun-komplekser, og de allerede i immunkomplekser bundne antistoffer, er ikke frie til at kunne binde sig til testens antigen, dvs. de bundne antistoffer måles ikke med.
Patientens aktivitets symptomer svinger netop i takt med mængden af de cirkulerende immunkomplekser (= vinger med mængden af aktuelt aktive borrelia i blodet), se:
http://kroun.ulmarweb.dk/Borrelia-IC.html - dvs. netop på et tidspunkt hvor pt. er klinisk syg OG der kan påvises spirokæter i blod ved simpel mikroskopi:
http://lymerick.net/MK-videomicroscopy.html - er der ofte kun lidt eller ingen målelige frie antistoffer hvis det undersøges på samme prøve-sæt! Visse pt. kan "serokonvertere" - dvs. få målelig mængde af antistoffer - i rekonvalescens fasen, efter en klinisk vellykket antibiotika behandling, hvor infektionen er blevet nedkæmpet og der derfor ikke længere findes cirkulerende antigener i blodet, så alt dannet antistof forbliver frit og dermed kan binde sig til testens antigen!
... der er mange andre mulige forklaringer på falsk negativ antistof test, login for at finde ud af mere ...
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 13:10 Besøg: 882
Ehrlichia antistoffer (SSI)
Indirekte IF-test og/eller ELISA med udtitrering.
Dato for tilføjelse: 30-04-2006 13:25 Besøg: 638
1,597,490 Unikke besøg