20-09-2017 13:09:08
Navigation
Nyeste artikler
· Yahoogruppens-regler
· 13-foreninger-foretr...
· Borrelia-undersøgelse?
· * HTML
· * Regler-genbrug-andres
vurdering

Vurdering af sag / personlig rådgivning:

FØR DU ANMODER OM SAGSVURDERING, skal du først være medlem af DanInfekt!

DanInfekts lægekonsulent Marie Kroun (MK) er førtidspensioneret pga. sygdom, har stadig tilladelse til selvstændigt virke som læge, men har desværre meget begrænset arbejdsevne (i meget dårlige perioder ingen) og har derfor ingen ansættelse som læge, ingen læge praksis og intet ydernummer ved sygesikringen, og tilbyder derfor kun patient medlemmer af Patientforeningen DanInfekt (papir) sagsvurdering (uden honorar) og hvis det findes relevant og ønskes af medlemmet, kan MK evt. komme med forslag om supplerende udredning.
En del supplerende udredning vil vanligvis kunne udføres på danske laboratorier - optimalt henvist via patientens egen læge på sygesikringens regning, så undersøgelses resultater automatisk kommer ind i den danske (elektroniske) lægejournal; andre undersøgelser vil kun kunne udføres i udlandet, men også ved udredning i udlandet er det faktisk bedst for patienten, om det er egen læge der henviser til dette!
- fordi et forholdsvis nyt EU direktiv giver nemlig mulighed for at når en alment praktiserende læge vælger at henvise sin patient til speciallæge, kan patienten i princippet frit vælge hvilken speciallæge indenfor EUs indre grænser.

Vær opmærksom på, at der skelnes i EU direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser skarpt imellem en special læge klinik / lægepraksis, uden overnatningsmulighed på behandlingsstedet - hvortil der ikke kræves forhåndsgodkendelse fra regionen! - og indlæggelse på sygehus lignende sted, hvilket i direktivet defineres som overnatning i mindst 1 døgn på selve behandlingsstedet; kun sidstnævnte kræver at hjem regionens forhåndsgodkendelse skal foreligge, før end der tages kontakt til behandlingsstedet og laves aftale med speciallægen!
Ses patienten i en almindelig speciallæge praksis, hvor der ikke er nogen mulighed for overnatning på behandlingsstedet, skal patienten altså blot have sin speciallæge henvisning fra en alment praktiserende læge før der bestilles tid; den alment praktiserende læge kan være, men skal ikke nødvendigvis være patientens praktiserende læge hjemme i Danmark!

Patienten skal desværre stadig selv kunne lægge ud for alle udgifter, og skal selv sørge for at sende faktura og kvittering for betalt regning til hjemregionen, det gælder for såvel læge konsultationer, den af speciallægen foretagne udredning (tests) og evt. behandling; det minder om forholdene for gruppe 2 sygesikrede i Danmark. Husk ved anmodning om refusion at gøre hjem regionen opmærksom på, at det er en speciallæge praksis, hvor der ikke er nogen mulighed for overnatning på behandlingsstedet, sådan at udbetaling af refusion ikke forsinkes eller ligefrem helt afslås pga. regionen tror det er hospital og ikke har givet forhåndstilladelse.
Mange patienter, der f.eks. har været på BCA klinikken i Augsburg, eller såmænd bare har fået lavet nogen tests via Infectolab eller andet lab i EU - måske er prøverne tilmed taget hos egen læge hjemme i Danmark, altså med dennes accept! - har oplevet at få afslag på refusion pga. manglende forhåndsgodkendelse, der faktisk ikke skulle foreligge, fordi der er ingen mulighed for overnatning på BCA klinikken eller på laboratoriet!
Det gælder for mange andre speciallæge klinikker, der behandler patienter "ambulant", ganske som mange danske sygehus afdelinger udreder og behandler patienter ambulant, men hvor man mærkeligt nok har kaldt det for "hospitals indlæggelse", selvom patienten i virkeligheden ikke kommer til at overnatte en eneste nat på den behandlende afdeling, men overnatter hjemme eller på et patienthotel, eller andetsteds i nærheden!

Der er et tiltagende antal danske patienter der føler sig nødsaget til at søge til "borreliose" klinikker i nabolande, som Tyskland og Polen, så det er meget vigtigt at kende og følge reglerne!

Kravet om forhåndsgodkendelse til hospital kan forstås, fordi regionerne jo skal opretholde højt specialiserede hospitals funktioner, og kan ikke leve med at alle deres patienter, der kunne behandles på regionshospitalet, søger andetsteds hen.
Men der burde jo i pricippet slet ikke være nogen forskel på om en dansk borger vælger en praktiserende speciallæge på en ene eller anden side af en indre EU grænse! - så vi må håbe der med tiden kommen en ordning, så regning automatisk kan sendes fra klinikken til patientens hjemland/region, sådan at patienten ikke skal være meget rig og kunne lægge ud for sin udredning og behandling, og skal vente på refusion!!!

Kilder:
EU-direktivet
Dansk lov ændring 20-12-2013

VIGTIGT: Når der indgås aftale om lægelig sagsvurdering hos DanInfekts lægekonsulent, dvs. der oprettes en formel læge-patient relation imellem en patient og lægekonsulenten, så forpligter dansk lov altså lægekonsulenten til dels at skulle føre journal i sagen og til at skulle opbevare alle sagsdokumenter i mindst 10 år frem; derfor skal der foreligge en formel skriftlig aftale om sagsvurdering, og patienter bedes venligst give skriftlig tilladelse til aktindsigt, samt til opbevaring af journaler, og til evt. kunne bruge sagsmaterialet i anonymiseret form til beskrivelse af kasuistik, statistik etc.
Skriftlig anmodning skal komme fra enten den voksne mentalt habil patient selv (alder mindst 15 år), eller fra dennes officielle værge, hvis patienten er umyndig.

Følg venligst links og læs forklaring heri http://case.ulmarweb.dk

Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Replikboks
Du skal være logget ind for at skrive en replik.

31-05-2015 23:20
Maries sider ulmarweb.dk og lymerick.net er lagt på nyt webhotel. Filer i webmapper kan kaldes / downloades via sædvanlig link med fuld URL. DIR systemet virker ikke.

05-05-2015 14:57
Vores webserver er nede, dvs. ikke adgang til ulmarweb.dk (DIR mapper) eller lymerick.net En nyere PC må desværre nok sættes op som ny webserver.

12-10-2014 23:06
Web10 og dermed DanInfekt.dk har været nede pga. Server flytning, 11-12 Okt. 14, men er altså nu oppe igen. Beklager.

27-06-2013 14:55
Hjemmesiden er idag opgraderet til PhpFusion v7.02.07

11-04-2013 10:42
MK giver kun råd til medlemmer af DanInfekt og IKKE PER TELEFON!.. Se kontakt info.

2,423,162 Unikke besøg