Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - KONTINGENT Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 23:03:24
KONTINGENT

Patientforeningen DanInfekt - Indmeldelse, Kontingent, Rettelse

Login kode tildeler Webmaster dig først, når både din udfyldte
[Indmeld/Ret medlem] formular er blevet set OG
din KONTINGENT indbetaling er modtaget på foreningskontoen.
Se beløb i tabellen, samt konto oplysninger om hvordan du indbetaler, nedenfor!

Send Marie Kroun en SMS (+45 31331410), eller email, når du har indbetalt kontingentet
- for at blive oprettet som bruger på DanInfekt hjemmesiden hurtigst muligt.

Send ligeledes Marie en SMS, hvis du oplever fejl på hjemmesiden, eller har glemt dit login
- og ikke kan få den automatiske kodeskift via hjemmesiden til at virke
- så forsøger Marie at løse problemet, så hurtigt som overhovedet muligt.


KONTINGENT året løber fra 1.1.-31.12 og kontingent er som følger:
 1. A-medlem (= det 1. medlem af husstanden) kontingent: 200 kr. årligt
  A-medlem vil modtage en velkomstgave
  og være den der evt. får tilsendt sneglepost til husstanden, i tilfælde hvor email / hjemmesiden ikke kan bruges!
  Ved indmeldelse senere end januar måned reduceres A-medlem kontingentet forholdsvis sv.t de antal resterende måneder af året jf. nedenstående tabel:

  Januar 200 kr                 Juli 100 kr.
  Februar 180 kr. August 80 kr.
  Marts 165 kr. September 65 kr.
  April 150 kr. Oktober 50 kr.
  Maj 130 kr November 30 kr.
  Juni 115 kr. December 0 kr. = indbetal årskontingent!

 2. H-medlem* kontingent udgør KUN 50 kr. årligt, som IKKE reduceres ved senere indmeldelse på året, fordi beløbet er så lille.
  *H = andre familiemedlemmer (typisk ægtefælle og børn) som har samme post-adresse (samme Husstand) som et A-medlem. 
  H-medlemmet får ingen velkomst-gave og evt. sneglepost sendes til det A-medlem, som er tilmeldt fra samme adresse.
  Ved evt. udmeldelse af A-medlemmet fra adressen skal H-medlem(mer) fra samme adresse enten opgraderes til A-medlem eller udmeldes!

BETALINGSMÅDER: 

 1. Kontooverførsel til Danske Bank: 9705 – 3330402504
  Eller som FI-kort online (Billede af FI-kort) - benyttes kortart og konto:  +73< +87286681<
  Ved kortart 73 i netbank, får du skrivefelter til indbetaler data og til forklarende tekst*
  FI-kort til indbetaling på posthuset
  fremsendes ikke!
  Kontingent og evt. ekstra støttebeløb kan evt. indbetales kontant til bestyrelsen, f.eks. i forbindelse med møder / generalforsamling!


 2. UDLAND - benyt IBAN nr. DK9430003330402504 og SWift adressen DABADKKK.

HUSK ALTID at anføre email og telefonnummer  samt, at indbetalingen vedrører:  ... 
f.eks. "Kontingenter for:" navn(e) og fødselsdag(e), på alle de medlemmer i husstanden der indbetales kontingent(er) for
- så vi kan ringe eller emaile, hvis der opstår tvivl om hvem/hvad indbetalingen gælder, f.eks. ved navnelighed!
Netbank har et felt der hedder noget a la "meddelelse til beløbsmodtager", som kan bruges til at indtaste de ekstra oplysninger i!

Vær opmærksom på at der går typisk 1-2 bankdage fra der indbetales via netbank eller posthuset, indtil beløbet kommer til syne på foreningens bankkonto, hvis ikke overførsel sker via Danske Bank!
=> NYE MEDLEMMER bedes derfor lige sende Marie Kroun en SMS (eller EMAIL til foreningen), når kontingent beløbet er indbetalt; det betyder at kontoen tjekkes dgl. de kommende dage, for at Webmaster kan tildele bruger ID til DanInfekt hjemmesiden så hurtigt som muligt efter at kontingent er indgået på kontoen.


Påmindelse om kontingent betaling sker ikke personligt, men elektronisk på hjemmesiden, evt. som gruppe email, bl.a. sammen med indkaldelse til generalforsamling, når tiden nærmer sig dertil, idet årskontingent jo skal være betalt for at medlemmet er valgbar og har stemmeret på generalforsamlingen.

Det anbefales derfor alle medlemmer med netbank/betalingsservice at lægge års-kontingentet til DanInfekt ind som fast årlig betaling med termin 2. januar, så betaler medlemmet nemlig fremover automatisk kontingentet rettidigt og beholder sine rettigheder som medlem.
Betaler medlemmet ikke årskontingentet rettidigt er de eneste konsekvenser at pgl. medlems bruger-login til DanInfekt hjemmesiden bliver de-aktiveres på et tidspunkt, samt at medlemmet ikke er valgbar og ikke har stemmeret ved generalforsamling / afstemninger på hjemmesiden. Bruger kontoen består uændret, så tidligere forum indlæg bevares etc. og bruger kontoen kan hurtigt re-aktiveres igen, når det fulde årskontingent bliver indbetalt (der er ingen rabat ved for sen betaling)!
Man bliver altså ikke formelt udmeldt af foreningen bare ved at undlade at betale sit kontingent, men bliver "degraderet" til INAKTIV medlem. 

Udmeldelse skal iht. vedtægt ske skriftligt til bestyrelsen, dvs. en email afsendt fra den email adresse som medlemmet er tilmeldt Daninfekt med er tilstrækkeligt.
Giv gerne en begrundelse, hvorfor du melder dig ud; nogle gør det desværre pga. dårlig økonomi pga. sygdom og mistet arbejde; det fortæller jo meget om hvor ØKONOMISK TRANGT nogle kronisk syge mennesker har det i DK, når de ikke engang har råd til at betale 200 kr. i kontingent til medlemskab af den patientforening de har brug for hjælp og støtte fra. Vi vil også meget gerne høre om der er noget vi kan gøre bedre, hvis vi ikke har levet op til dine forventninger!

Ekstra støttebeløb (evt. mrk. forskning/research) modtages med meget stor tak <3
Hvis det indbetalte beløb overstiger ovenstående kontingent sats for resten af året, så konteres det overskydende beløb automatisk som ekstra bidrag
!
Kontingent kan altså ikke forudbetales, undtagen årskontingent indbetalinger i december måned, der kun gælder for det kommende år!

EMAIL DanInfekt: kontakt-DanInfekt

RETTELSE af din EMAIL, adresse, telefon etc. skal ske ved at udfyldte [Indmeld/Ret medlem] formular igen med de nye oplysninger. 
Så sørger Webmaster for at ajourføre både bruger profilen på hjemmesiden og medlemskartoteket (2 forskellige systemer) med de nye oplysninger, så der sikret overensstemmelse imellem de  to forskellige kartoteker ... nødvendigt fordi visse oplysninger bliver registret dobbelt, f.eks. email-adressen!
Vi er nødt til at have et ekstra medlems-kartotek udover bruger listen på hjemmesiden, fordi medlemmer uden email IKKE kan blive registreret som bruger på hjemmesiden, desuden indeholder bruger-profilen ikke alle de felter vi har brug for til at registrere dato for indgåede kontingent-betalinger m.v. 

Et par hints om hjemmesiden:

SØG er den hurtigste vej til at finde bestemt indhold man leder efter her på siden ...

NYHEDER giver en del NYERE saglige informationer og LINKs leder til bestemt information sorteret efter emne her på siden ...

ARTIKLER er under udbygning ... det tager tid at skrive faglige artikler!

FORSLAG til forbedringer modtages gerne ...

Læs også [Indmeld/Ret medlem] ...

NB. DanInfekt får de indtastede oplysninger til sendt per email, selvom der kommer en fejlmeddelelse når du trykker på [send]!
Formularen er et levn fra en tidligere hjemmeside, hvor de indtastede data udover email også blev indført i en data-tabel og fejlen kommer fordi den data tabel ikke findes på den nuværende hjemmeside Vi håber at få programmeret en smartere og bedre integreret løsning. Hvis DU er ferm til at programmere i Php og kan hjælpe med løsning, kontakt Marie Kroun.

1,597,474 Unikke besøg