Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Nyheder Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 23:00:25
Jyllandsposten 31/1-2009 om Borrelia
Søg i JP.dk arkivet (Link) efter forf. navne på debat indlæg:

Chr. Frismodt 31-01-2009
Fransisca Nini Torpsdal 07-02-2009
Lars Møller 12-02-2009
SSI om Q-feber (Coxiella) i Danmark 2006-2007

EPI-NYT Uge 3, 2009 om Q-feber 2006-2007:
http://www.ssi.dk/sw62579.asp 

Tuberkulose 2007 (SSI)

Statens seruminstitut om Tuberkulose i Danmark 2007

Brugerbetalingen på medicin hæves
1. maj 2008 blev grænsen for, hvornår danskerne får tilskud til deres medicin, hævet. Det betyder, at der nu først gives tilskud, når patienternes årlige betaling til medicin overstiger 800 kroner.
Læs mere på LIF: http://www.lifdk.dk/sw37087.asp?TId=34586022637
IDSA's Lyme guidelines fejlbehæftede, skal revurderes!
Attorney general Blumenthal's (state of Connecticut, USA) har ved analyse af Infectious Diseases Society of America's (IDSA) Lyme borreliose diagnostik og behandlings guidelines 2006 fundet vejledningen behæftet med alvorlige fejl!
IDSA har efterfølgende indgået aftale om at revurdere deres guidelines sammen med en udenforstående "opsynsmand".

KLIK på Læs mere nedenfor, for at læse anklagepunkterne oversat til dansk, eller læs hele presse meddelelsen på engelsk her:
http://www.ct.gov/ag/cwp/view.asp?A=2341&Q=414290

*************  SIDSTE NYT 02-02-2009 **********************
http://www.emediawire.com/releases/2009/2/prweb1941044.htm

Et EKSPERT panels medlemmer bør man naturligvis kunne forvente besidder både meget stor indsigt i den videnskabelige litteratur og bør ikke mindst have STOR KLINISK ERFARING med såvel undersøgelse som behandling af den sygdom - her Borrelia infektion - som panelet skal beskrive og skrive VEJLEDNING om, som den rettesnor andre læger anbefales at følge. 

Nu har det så desværre vist sig (igen, igen) at IDSA fravælger læger med størst ERFARING i undersøgelse og behandling af Borrelia fra deltagelse i det nye EKSPERT panel, der netop skal revidere IDSAs guideline om undersøgelse og behandling af Borrelia infektion! 
- dvs. IDSA har fravalgt alle læger fra ILADS, der netop pga. deres særinteresse i emnet, som oftest er opstået fordi de selv eller deres nære familie er/har været ramt af borrelia, så de blev nødt til at læse videnskaben om emnet for at kunne hjælpe sig selv / familien! - efterfølgende har villet udnytte den høstede viden og erfaring til at hjælpe andre i samme båd, dvs. de har nærmest af nød fået subspecialiseret sig i Borreliose og de andre flåtbårne infektioner
- og de er pinedød nødt til konstant at holde sig videnskabelig opdateret på området, fordi de netop ser mange / voksende antal af disse pt. i deres klinikker, efterhånden som det rygtes at de er blevet bedre end mange andre til at hjælpe sådanne patienter ...
- førende til at de naturligvis har en meget stor andel af deres indtægt ved RIGTIGT - forstået ved DIREKTE PATIENT RELATERET - LÆGEARBEJDE, der ikke som IDSA åbenbart mener er en økonomisk interessekonflikt, og som de pgl. læger iøvrigt ærligt har deklareret at de har! 

MEN der er dog den formildende omstændighed at IDSA i det mindste har åbnet op for, at alle - ikke kun de af IDSA udvalgte fagfolk - nu kan kommentere på 2006 guidelines-versionen og indsende reference-lister etc. i et par måneder frem, som vil blive gennemgået og diskuteret ved offentligt møde 27.  april 2009 - så jungletrommerne larmer, for den mulighed for at komme til orde benytter de amerikanske patient organisationer sig naturligvis af ...     

Læger er etisk forpligtede til at opgive / deklarere om man evt. har INTERESSE KONFLIKTER som forf. af videnskabelig publikation, ved deltagelse i debat, ved udtalelser til pressen, ved deltagelse i ekspert paneler, som vidne i retsager etc. (læs mere under kommentar) /MK
1,597,470 Unikke besøg