20-09-2017 13:10:56
Navigation
Nyeste artikler
· Yahoogruppens-regler
· 13-foreninger-foretr...
· Borrelia-undersøgelse?
· * HTML
· * Regler-genbrug-andres
Information om den danske borrelia antistof test
Information

Private økonomiske interesser bag dansk borrelia-diagnostik

Den danske test for sygdommen borrelia er meget usikker, mener udenlandske eksperter. Den læge [Klaus Hansen], der har rådgivet Sundhedsstyrelsen om at bruge en bestemt borrelia-test herhjemme, har selv udviklet den og tjener penge på salget - og han har ikke oplyst om sine interessekonflikter

Læs artiklen på http://www.information.dk/231920
og i læs mere ...
Ny Bartonella species påvist i menneske (USA)

Ed Breitschwerdt fortæller i EID Vol. 15, No. 12, December 2009, 2080-86 her:
http://www.cdc.gov/eid/content/15/12/2080.htm
PDF: http://www.cdc.gov/eid/content/15/12/pdfs/2080.pdf
- den meget gribende beretning om hans gamle fars pludseligt opståede sygdom med faldtendens og mental konfusion m.v.
- som fører til påvisning ved PCR og dyrkning Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii i blod fra menneske .. pt. bedres klinisk på relevant antibiotika behandling, men der kommer klinisk tilbagefald et par uger efter ophør med beh., hvorefter samme Bartonella stamme genpåvises x 2 ... se Læs mere

Tick borne encephalitis virus (TBE) i DK.

SSI EPI-NYT uge ,35, 2009 - http://www.ssi.dk/sw68937.asp - skriver

TBE påvist i Nordsjælland

"En skovarbejder er blevet smittet med TBE (tick borne encephalitis, også kendt som centraleuropæisk hjernebetændelse) efter bid af skovflåter i Tokkekøb Hegn ved Allerød. Mistanken om TBE opstod, da den pågældende patient var testet negativ for borrelia-infektion. Tilstedeværelsen af TBE-virus er blevet bekræftet gennem undersøgelse af flåter indsamlet fra et afgrænset område af skoven. Dette er den første påvisning af TBE-virus i Danmark uden for Bornholm ..."

Det er imidlertid ikke korrekt. at dette skulle være den første påvisning af TBE virus udenfor Bornholm!  ... idet der tidligere er påvist antistoffer imod TBE i danske hjorte også udenfor Bornholm, artikel herom publiceret i 2005 og flere danske menneske pt. er blevet konstateret TBE-antistof positive  ... mere under 'læs mere'     

Jyllandsposten 31/1-2009 om Borrelia
Søg i JP.dk arkivet (Link) efter forf. navne på debat indlæg:

Chr. Frismodt 31-01-2009
Fransisca Nini Torpsdal 07-02-2009
Lars Møller 12-02-2009
SSI om Q-feber (Coxiella) i Danmark 2006-2007

EPI-NYT Uge 3, 2009 om Q-feber 2006-2007:
http://www.ssi.dk/sw62579.asp 

Tuberkulose 2007 (SSI)

Statens seruminstitut om Tuberkulose i Danmark 2007

Brugerbetalingen på medicin hæves
1. maj 2008 blev grænsen for, hvornår danskerne får tilskud til deres medicin, hævet. Det betyder, at der nu først gives tilskud, når patienternes årlige betaling til medicin overstiger 800 kroner.
Læs mere på LIF: http://www.lifdk.dk/sw37087.asp?TId=34586022637
IDSA's Lyme guidelines fejlbehæftede, skal revurderes!
Attorney general Blumenthal's (state of Connecticut, USA) har ved analyse af Infectious Diseases Society of America's (IDSA) Lyme borreliose diagnostik og behandlings guidelines 2006 fundet vejledningen behæftet med alvorlige fejl!
IDSA har efterfølgende indgået aftale om at revurdere deres guidelines sammen med en udenforstående "opsynsmand".

KLIK på Læs mere nedenfor, for at læse anklagepunkterne oversat til dansk, eller læs hele presse meddelelsen på engelsk her:
http://www.ct.gov/ag/cwp/view.asp?A=2341&Q=414290

*************  SIDSTE NYT 02-02-2009 **********************
http://www.emediawire.com/releases/2009/2/prweb1941044.htm

Et EKSPERT panels medlemmer bør man naturligvis kunne forvente besidder både meget stor indsigt i den videnskabelige litteratur og bør ikke mindst have STOR KLINISK ERFARING med såvel undersøgelse som behandling af den sygdom - her Borrelia infektion - som panelet skal beskrive og skrive VEJLEDNING om, som den rettesnor andre læger anbefales at følge. 

Nu har det så desværre vist sig (igen, igen) at IDSA fravælger læger med størst ERFARING i undersøgelse og behandling af Borrelia fra deltagelse i det nye EKSPERT panel, der netop skal revidere IDSAs guideline om undersøgelse og behandling af Borrelia infektion! 
- dvs. IDSA har fravalgt alle læger fra ILADS, der netop pga. deres særinteresse i emnet, som oftest er opstået fordi de selv eller deres nære familie er/har været ramt af borrelia, så de blev nødt til at læse videnskaben om emnet for at kunne hjælpe sig selv / familien! - efterfølgende har villet udnytte den høstede viden og erfaring til at hjælpe andre i samme båd, dvs. de har nærmest af nød fået subspecialiseret sig i Borreliose og de andre flåtbårne infektioner
- og de er pinedød nødt til konstant at holde sig videnskabelig opdateret på området, fordi de netop ser mange / voksende antal af disse pt. i deres klinikker, efterhånden som det rygtes at de er blevet bedre end mange andre til at hjælpe sådanne patienter ...
- førende til at de naturligvis har en meget stor andel af deres indtægt ved RIGTIGT - forstået ved DIREKTE PATIENT RELATERET - LÆGEARBEJDE, der ikke som IDSA åbenbart mener er en økonomisk interessekonflikt, og som de pgl. læger iøvrigt ærligt har deklareret at de har! 

MEN der er dog den formildende omstændighed at IDSA i det mindste har åbnet op for, at alle - ikke kun de af IDSA udvalgte fagfolk - nu kan kommentere på 2006 guidelines-versionen og indsende reference-lister etc. i et par måneder frem, som vil blive gennemgået og diskuteret ved offentligt møde 27.  april 2009 - så jungletrommerne larmer, for den mulighed for at komme til orde benytter de amerikanske patient organisationer sig naturligvis af ...     

Læger er etisk forpligtede til at opgive / deklarere om man evt. har INTERESSE KONFLIKTER som forf. af videnskabelig publikation, ved deltagelse i debat, ved udtalelser til pressen, ved deltagelse i ekspert paneler, som vidne i retsager etc. (læs mere under kommentar) /MK
Behandling af Brucellose. Ny oversigtsartikel i BMJ
Treatment of human brucellosis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Skalsky K et al. BMJ 2008;336;701-704;
Fri PDF-download: http://www.bmj.com/cgi/reprint/336/7646/701

Brucellose kaldes også svingfeber / abort feber. Her leveres en systematisk gennemgang og metaanalyse af randomiserede kontrollerede behandlingsforsøg med forskellige antibiotiske regimer for brucellose hos mennesler. Datakilder søgt: PubMed / CENTRAL, Lilacs, conference proceedings, og bibliografier uden restriktioner mht. sprog, årstal eller publikationsstatus.
Resultat er fra 30 forsøg, med 77 behandlings-arme inkluderedes i vurderingen.
Konklusion: der er signifikant forskel i effektivitet mellem nuværende anbefalede behandlingsregimer for brucellose. Der anbefales 2-3 stof behandling som inkluderer et aminoglykosid. Behandling i 6 uger eller længere var bedre end kortere behandlingsvarighed.

Stop for brug af kviksølv (amalgam) i tænder
ENDELIG ER DER GODT NYT for mange kronisk syge med genopblussen af infektioner / kronisk træthedssyndrom (ME/CFS.)

Sundhedsstyrelsen har anbefalet at man i Danmark - fra 1. april 2008 - stopper al brug af kviksølv i tandfyldninger
- dvs. fra dette tidspunkt vil der blive tilskud også til flerfladede plast-fyldninger.

Læs evt. mere om KVIKSØLV i ARTIKEL under INFORMATION.
Ang. offentlige tilskud til tandbehandling fra 01-04-2008, kan liste findes via http://sundhed.dk -> priser for tandlægeydelser med tilskud 1. april 2008

Sundhedsminister Jabob Axel Nielsen snød os, idet tilskud til plastfyldninger i kindtænder blev desværre først realiseret fra den 01-10-2008, læs artikel om kviksølv - immunhæmning - (gen) opblussen af infektioner her:
http://daninfekt.dk/readarticle.php?article_id=89  
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Replikboks
Du skal være logget ind for at skrive en replik.

31-05-2015 23:20
Maries sider ulmarweb.dk og lymerick.net er lagt på nyt webhotel. Filer i webmapper kan kaldes / downloades via sædvanlig link med fuld URL. DIR systemet virker ikke.

05-05-2015 14:57
Vores webserver er nede, dvs. ikke adgang til ulmarweb.dk (DIR mapper) eller lymerick.net En nyere PC må desværre nok sættes op som ny webserver.

12-10-2014 23:06
Web10 og dermed DanInfekt.dk har været nede pga. Server flytning, 11-12 Okt. 14, men er altså nu oppe igen. Beklager.

27-06-2013 14:55
Hjemmesiden er idag opgraderet til PhpFusion v7.02.07

11-04-2013 10:42
MK giver kun råd til medlemmer af DanInfekt og IKKE PER TELEFON!.. Se kontakt info.

2,423,173 Unikke besøg