Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Nyheder Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 23:14:36
Antibiotika (doxycyclin) synes at kunne gavne pt. med dissemineret sclerose (MS)

Forskning publ. i Archives of Neurology - en fri download PDF: http://archneur.ama-assn.org/cgi/reprint/2007.41v1.pdf
- viste at antibiotika (doxycyclin) kunne bremse udviklingen af dissemineret sclerose (MS)
Patienterne, der alle før tillæg af antibiotika havde udvist klinisk relapsing-remitting symptomer og tiltagende forandringer på hjernescanning på trods af interferon behandling i mindst 6 måneder, udviste færre symptomer og mindre grad af vævsskade i centralnervesystemet, når interferon behandlingen blev suppleret med 100 mg doxycyclin daglig i 4 måneder.
Hos 9 af pt. var vævsskaden i centralnervesystemet reduceret med 25% og invaliditetsgraden var mindsket.
Endelig konklusion kan dog ikke drages, både pga. lavt antal deltagende patienter (15) og ret kort varighed af studiet; der er behov for en større og længerevarende undersøgelse.

Negativ serum titer udelukker ikke neuroborreliose!
EPI-NYT i denne uge:
Neuroborreliose 2005-2006, SERUM antistof negativ Neuroborreliose kasuistik, som efter IV antibiotika fik doxycyclin 200 mg x 2.
http://www.ssi.dk/sw52810.asp

SV-TV2 Web-TV - udsendelse om flåt/fästing, borrelia og antibiotika resistens
OBS Real-player kræves på computere for at se denne film, link til download findes under LINKS/TIPS!
http://www.svt.se/content/1/c6/97/03/89/071113vetemag.ram
Something Rotten in the State of Denmark
Ugeskr Læger 2007;169(46):3925 link
Leder af Lægeforeningens formand Jens Winther Jensen

Der er IKKE LÆGEMANGEL I DANMARK!
... men danske læger "spilder" kostbar tid / dyr og lang uddannelse på opgaver der i andre lande løses af personer med anden / kortere uddannelse; f.eks. bruger mange læger tid på at skrive journaler i hånden i vagten, simpelthen fordi der ikke er ansat sekretær til at renskrive dikteret journal, og læger bruger lang tid på at logge sig ind på computere med for lang ventetid; de nuværende, forældede, IT-systemer sinker arbejdsgangen ...

Lang antibiotikakur (10 uger intravenøst) hjælper mod borrelia
A randomized, placebo-controlled trial of repeated IV antibiotic therapy for Lyme encephalopathy.
Fallon BA et al. Neurology. 2007 Oct 10 [Epub ahead of print] PMID: 17928580

20080307 har jeg i kommentar tilføjet resume med karakteristik af den undersøgte population; det er forbilledlig forskningsarbejde, derfor flyttes nyheden helt op i front igen /MK

Fra Dagens Medicin's hjemmeside: Lang antibiotikakur hjælper mod borrelia og tilsvarende skrives i Dagens Medicin, Sverige:
To uger efter behandlingen var afsluttet, havde de patienter der havde fået antibiotika signifikant bedre resultater end placebogruppen, når deres kognitive funktioner blev testet. Blandt de patienter, der havde de sværeste symptomer ved undersøgelsens start, havde behandlingen også positiv effekt på smerter, træthed og fysisk funktion. ....
1,597,479 Unikke besøg