Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Nyheder Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 22:22:54
Stop for brug af kviksølv (amalgam) i tænder
ENDELIG ER DER GODT NYT for mange kronisk syge med genopblussen af infektioner / kronisk træthedssyndrom (ME/CFS.)

Sundhedsstyrelsen har anbefalet at man i Danmark - fra 1. april 2008 - stopper al brug af kviksølv i tandfyldninger
- dvs. fra dette tidspunkt vil der blive tilskud også til flerfladede plast-fyldninger.

Læs evt. mere om KVIKSØLV i ARTIKEL under INFORMATION.
Ang. offentlige tilskud til tandbehandling fra 01-04-2008, kan liste findes via http://sundhed.dk -> priser for tandlægeydelser med tilskud 1. april 2008

Sundhedsminister Jabob Axel Nielsen snød os, idet tilskud til plastfyldninger i kindtænder blev desværre først realiseret fra den 01-10-2008, læs artikel om kviksølv - immunhæmning - (gen) opblussen af infektioner her:
http://daninfekt.dk/readarticle.php?article_id=89  
Rickettsia helvetica infektion påvist i såvel flåter som menneske patienter i Danmark.
Serological and molecular evidence of Rickettsia helvetica in Denmark. Nielsen H, Fournier PE, Pedersen IS, Krarup H, Ejlertsen T, Raoult D. Infektionsmedicinsk afd. Aalborg Hospital, Danmark. Scand J Infect Dis. 2004;36(8):559-63. PMID: 15370666

Forf. konstaterer for første gang nogensinde, at der er risiko for at erhverve Rickettsia infektion i Danmark!
- denne infektion er foreløbig påvist med sikkerhed hos 4 mennesker i region Nordjylland, idet disse udviste stigning i antistofniveau.
Q-fever i Danmark og om Tuberkulose beh. resultat
Q-feber (Coxiella burnetii) er et nyerkendt problem i Danmark.
SSI EPI-NYT 51/2007. http://www.ssi.dk/sw53409.asp
"Fra 2006 til november 2007 er undersøgt omkring 650 personer for antistoffer mod C. burnetii. Hos 150 personer [23%] kunne påvises forhøjet antistof som tegn på tidligere eller aktuel infektion." ...
"For visse risikogrupper kan Q-feber have et alvorligt forløb, og kronisk sygdom ses hos enkelte."

Tilføjelse: Q-fever kan forekomme som flåtbåren infektion!
PubMed søgning: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Search&db=PubMed&term=(coxiella+OR+Q-fever)+AND+tick

Tuberkulose-behandling 2005:
"For 422 ud af 424 patienter (99,5%) anmeldt med tuberkulose i 2005 foreligger nu et behandlingsudfald; I 2005 opfyldte Danmark WHO’s mål om at behandle 85% af TB-patienter med succes.
Udfaldet "Helbredt" bør kun anvendes for patienter med dyrkningspositiv lunge-TB, og kræver mindst én negativ kontroldyrkning sent i behandlingsforløbet."
Dyrkningsverificeret neuroborreliose forårsaget af B. garinii henh. B. afzelii - sammenligning af klinik og diagnostiske fund.

Comparison of Findings for Patients with Borrelia garinii and Borrelia afzelii Isolated from Cerebrospinal Fluid.
Strle F, Ruzić-Sabljić E, Cimperman J, Lotric-Furlan S, Maraspin V. Clin Infect Dis. 2006 Sep 15;43(6):704-10. Epub 2006 Aug 8. PMID: 16912943 - en fri download PDF: http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/506936
Der fandtes betydende forskel på såvel det kliniske billede som på laboratoriefund hos pt. med neuroborreliose, hvor enten B. garinii (23) eller B. afzelii (10) kunne isoleres fra spinalvæsken. B. garinii forårsager hvad - i Europa - anerkendes som typisk tidlig Lyme neuroborreliose (Bannwarth syndrome), hvorimod de kliniske symptomer / forandringer associeret med B. afzelii er langt mindre specifikke og er derfor sværere at diagnosticere. => bliver ofte først diagnosticeret efter måneders sygdom; 9/10 pt. i B. afzelii gruppen havde ingen påviselige antistoffer mod Borrelia i spinalvæsken og kun hos 2 af disse pt. kunne det manglende antistof forklares ved tidlig infektion!

Antibiotika (doxycyclin) synes at kunne gavne pt. med dissemineret sclerose (MS)

Forskning publ. i Archives of Neurology - en fri download PDF: http://archneur.ama-assn.org/cgi/reprint/2007.41v1.pdf
- viste at antibiotika (doxycyclin) kunne bremse udviklingen af dissemineret sclerose (MS)
Patienterne, der alle før tillæg af antibiotika havde udvist klinisk relapsing-remitting symptomer og tiltagende forandringer på hjernescanning på trods af interferon behandling i mindst 6 måneder, udviste færre symptomer og mindre grad af vævsskade i centralnervesystemet, når interferon behandlingen blev suppleret med 100 mg doxycyclin daglig i 4 måneder.
Hos 9 af pt. var vævsskaden i centralnervesystemet reduceret med 25% og invaliditetsgraden var mindsket.
Endelig konklusion kan dog ikke drages, både pga. lavt antal deltagende patienter (15) og ret kort varighed af studiet; der er behov for en større og længerevarende undersøgelse.

1,597,449 Unikke besøg