20-09-2017 13:11:08
Navigation
Nyeste artikler
· Yahoogruppens-regler
· 13-foreninger-foretr...
· Borrelia-undersøgelse?
· * HTML
· * Regler-genbrug-andres
Patientforeninger holdt møde om FL/TERM med FT sundhedsudvalg
DSAM funktionelle lidelser om
DIAGNOSTIK

Citater fra DSAM i normal skrift,
MKs kommentarer i kursiv.

Selv om funktionelle lidelser ætiologisk betragtes som multifaktorielle med en betydelig biologisk komponent, rubriceres de fortsat i det psykiatriske kapitel, dels af historiske grunde, dels fordi en væsentlig del af behandlingen bygger på psykologiske principper.

Aktuelt anvendes ICD-10 kriterierne for somatoforme tilstande (se bilag 2), som er koblet til ICPC-diagnosekode P75 Somatoform forstyrrelse. I almen praksis vil disse kriterier imidlertid være vanskelige at anvende. Nyere litteratur og igangværende arbejde med ICD-11 tyder på, at det for almen praksis fremover vil være relevant at kategorisere de somatoforme forstyrrelser som enten bodily distress syndrom eller helbredsangst (6-8). Disse diagnoser er baseret på empirisk forskning i almen praksis (9;10) og anvendes i øjeblikket som forskningsdiagnoser i Danmark.

"Bodily distress syndrom"
Patienter med bodily distress syndrom præsenterer legemlige symptomer i et karakteristisk symptommønster. Lidelsen er forbundet med en betydelig og konstant nedsat funktionsevne (se case).
Symptommønstret er karakteriseret ved tilstedeværelse af mindst 3 samtidige symptomer fra mindst en af de følgende symptomgrupper:
Kardiopulmonal arousal (fx hjertebanken/uro i brystet, trykken/smerter i brystet, forpustethed uden anstrengelse, anfald med vejrtrækningsbesvær, varm- eller koldsveden, mundtørhed)
Gastrointestinal arousal (fx mavesmerter, hyppige, løse afføringer, diarré, oppustethed/spændingsfornemmelse/tyngdefornemmelse i maven, utilpashed/kvalme, opgylpninger/opstød, brændende fornemmelse i brystet/maven/halsbrand)
Muskuloskeletal påvirkning (fx smerter i arme eller ben, muskelsmerter/muskelømhed, ledsmerter, følelse af lammelse i arme eller ben, rygsmerter, smerter som flytter sig fra sted til sted, ubehagelig dødhedsfornemmelse eller føleforstyrrelser)
Generelle symptomer (fx koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, træthed, hovedpine, svimmelhed).

Symptommønsteret forklares ikke bedre med en anden somatisk eller psykisk sygdom.* Symptomerne påvirker patientens funktionsevne og velbefindende.

*MK kommentar: når pt. mistænkt for FL/BDS næsten ikke udredes somatisk, jf. denne her DSAM vejledning, så findes der sandsynligvis ingen anden mulig somatisk forklaring.
Patienternes store problem er netop at DSAM råder til en efter min mening meget mangelfuld udredning for andre mulige somatiske årsagsforklaringer til multi-organ-system manifestationer, herunder specielt de mange forskellige infektioner man kan få via flåtbid!


Differential diagnostik:
"Hos hovedparten af patienterne er henvendelsessymptomerne gået over indenfor 2 uger* efter henvendelsen til almen praksis 17. Symptomer, der vedvarer udover 2 uger, bør derfor give anledning til grundigere udredning."

MK kommentar: Men ved borreliose er TILBAGEFALD karakteristisk!
Hvert udbrud / episode giver ret typiske infektions / inflammations symptomer der er på toppen i typisk 3-5 dage ad gangen, efterfulgt af typisk 1-2 uger med "reaktive symptomer" der synes relateret til immunreaktioner rejst imod invasion af borrelia i blodet, cytokiner (IL-1 beta, TNF), dannelse af immunkomplekser og komplement aktivering, der giver karskade og fører til forringet blodgennemstrømning som påvirker funktion af berørte væv negativt, typisk i hjerne, muskler og hjerte, især ved krav om mere funktion end hvile, og sommetider også i hvile.
Symptomerne kan falde til ro i løbet af dage til uger, men de kommer igen og igen ... der kan være kortere (ofte ca. 8-10 dage) eller længere pauser imellem udbrud / næste fase i sygdommen. Patienter med ugentlige udbrud har meget højt symptom niveau hele tiden, med overlejret forværring, hver gang mikrober går i blodbanen!


Hvad er udredningsprogrammet for ukarakteristiske symptomer?
Der findes intet alment accepteret og valideret udredningsprogram for patienter, som henvender sig i almen praksis med ukarakteristiske symptomer. Sædvanligvis anbefales anamnese og objektiv undersøgelse suppleret med en såkaldt ’psykiatripakke’.. :

DSAM forslag til test:
Hæmatologiske kvantiteter (hæmoglobin, trombocytter og leukocytter)
Væsketal (natrium, kalium og kreatinin)
Levertal (ALAT, GGT, BASP)
Cobalamin
HbA1C/fasteblodsukker
Thyreoidea-prøver (TSH)
Calcium
Fasereaktant (CRP/SR)
MK kommentar: men som regel tages nuomdage kun CRP, der er en AKUT fase reaktant der kun sjældent viser højt ved borrelia, enten findes CRP helt normal eller kun let forhøjet, og sidstnævnte fejltolkes måske som en uspecificeret "virus infektion", i stedet for en bakteriel infektion, der er potentielt behandlelig, nemlig med antibiotika!
Urinstiks og evt. screening for misbrugsstoffer
Evt. ekg, BT, højde, vægt, lungefunktion
MK kommentar: CDC rapporterede for nylig om 3 yngre mennesker i USA der døde pludseligt, som fik påvist borrelia i betændt hjertevæv, kun fordi de havde meldt sig som organ donorer!
Det sker meget ofte at yngre danske borrelia pt. - trods at de klager over hjertebanken og trykken, end ikke får taget et EKG, selvom de har symptomer pegende på hjerte lunge besvær, vel fordi det bliver slået hen som "funktionel lidelse"!

Evt. andre prøver afhængigt af symptomerne.
MK: meget få, jeg husker faktisk kun eet tilfælde, udredes for "binyre træthed", selvom symptomer på "kronisk træthedssyndrom" er typisk også for patienter med nedsat binyre funktion!

End ikke når der sker pludselige dødsfald, tænkes der ved ligsyn/obduktion på at lede efter borrelia med direkte metoder! - og når man ikke vil / ikke tænker på at lede, så finder man ikke noget der kræver specielle diagnose metoder!

I Danmark ville man næppe, som de kunne i USA, fange tidlig død pga. Hjerteborreliose hos potentiel organdonor, simpelthen fordi danske mikrobiologer ikke vil forsøge på at dyrke eller lave PCR for borrelia; PCR for borrelia tilbydes kun på hud biopsi fra udslet, ikke blod, spinalvæske eller andre væv.

I udredningen af en sandsynlig funktionel lidelse kan Common Mental Disorders Questionnaire (CMDQ)-spørgeskemaet anbefales, se blåt lamineret ark 25.
Første del af dette skema omhandler antallet af symptomer, og anden del omhandler sygdomsbekymring. Disse er begge relevante i relation til at screene for funktionel lidelse.
CMDQ-spørgeskemaet indeholder desuden en række screeningsspørgsmål for angst, depression og alkoholmisbrug. Disse diagnoser er vigtige differentialdiagnoser i udredningen af funktionelle lidelser.

MK kommentar!
BEMÆRK DER ER OVERHOVEDET INGEN SCREENING SPØRGSMÅL I DETTE SKEMA OM MULIG FLÅT UDSÆTTELSE - ingen spørgsmål lægen bør huske at stille, vedr. symptomer på mulige (flåtbårne) infektioner, herunder borrelia! - der til forveksling kan give alle de symptomer som psykiaterne kalder for og vil behandle med psykiskiatrisk vinkel!

Ved borrelia infektion går der typisk flere uger, men oftere flere måneder, og af og til flere år fra det inficerende flåtbid, til sene symptomer på borreliose viser sig, skubvist / episodisk, eller gradvist tiltagende ...

Det er helt typisk for Borrelia at det inficerende flåtbid sker i foråret eller i efteråret, hvis eller flåtbiddet opdages og/eller giver anledning til udslet, men kun cirka 50% af de pt. der senere udvikler neuroborreliose havde lagt mærke til flåt eller udslet! - og at der så går måneder før sene komplikationer som neuroborreliose, hjertebetændelse eller ledbetændelse kommer først til i efteråret eller senere.
Fordi udslettet ofte ikke er ledsaget af andre symptomer og det forsvinder af sig selv, måske allerede efter 1-2 uger, går patienter ikke altid til læge med udslettet, som opfattes som banal reaktion på "insektstik", både af pt. Og af lægen, imens har borrelia infektionen m.v. måske nået at sprede sig overalt i kroppen. Især når der ikke ses udslet i ugerne efter biddet, er de sene symptomer, der bringer pt. til læge nervesmerter, lammelser (Bannwarth syndrom) eller led symptomer, kommer først til hen på efteråret, når bid var i foråret, eller hen på foråret, når inficerede bid var om efteråret!
- og efterhånden - typisk 1-2 år efter smitten - tilkommer, hvis infektionen lades ubehandlet efterhånden symptomer fra mange forskellige organsystemer. Hos 20-30% af de der behandlers regelret med kort antibiotika for Borrelia udvikles sene komplikationer på trods af behandlingen, der desværre ofte afbryder immunreaktion, så påbegyndt antistof reaktion (IgM) ikke udvikles til IgG - dvs. patienten opnår ikke blivende immunhukommelse,og antistoffer forsvinder, trods at der kan påvise borrelia i væv, hvis det udtages og kan undersøges.

Pga. det langsomme, ofte skubvise forløb, med ro i symptomer i måske ligefrem måneder til år indimellem det inficerende flåtbid, og sen symptomer, er det slet ikke sikkert at patienten selv tænker på, endsige gør lægen opmærksom på, at der faktisk har været flåtbid og/eller et evt. udslet i forhistorien .. udslettet forsvinder spontant, men infektionen forsvinder ikke, men kan videreudvikle eller gå i latent, sovende fase, hvis immunforsvaret er i stand til at holde væksten og spredningen i ave. Der går typisk flere måneder op til år før de næste symptomer på borrelia infektion viser sig, i form af nervebetændelse, hævet led osv.
Specielt Borrelia afzelii er meget langsommere udviklet og derfor særdeles lumsk, og klart kronisk, i ubehandlet form, persisterer infektionen livslangt!

Det er også ret typisk at patienterne først selv forsøger på at finde ud af hvad deres symptomer kan skyldes, dvs. de begynder som regel først at søge information på Internet, efter at egen læge forlængst har givet op og intet har fundet ud af, eller har givet patienten en "funktionel" diagnose, eller en eller flere af de diagnoser som psykiaterne gerne vil rubricere under "funktionel lidelse" - når patienten ikke selv synes kan passe!

Når patienterne så siden undersøges med andre indirekte og ikke mindst direkte undersøgelses metoder, for egen regning og udenlands, kan der ofte påvises tegn på infektion(er) de år tilbage fik udelukket de kunne have i Danmark, hvor der kun er brugt en enkelt dansk udviklet Borrelia antistof test, baseret på native oprensede Borrelia afzelii DK1 isoleret fra EM for mere end 20 år siden.

Der er ingen opmærksomhed fra officiel kant på at vi siden 2007 har fået påvist 5 undertyper af Borrelia burgdorferi sensu lato og en slags relapsing fever Borrelia i danske flåter, hvor flere formentlig IKKE fanges på den antistof test der anvendes!
Den test udkom falsk negativ i 58% af sen borreliose hvor Borrelia blev påvist med dyrkning eller PCR!

Når pt. så viser deres selv arrangerede undersøgelses resultater til deres læge hjemme i Danmark, så afviser de danske læger ofte at tage sig af dem!

En standard kommentar mange oplever er a la "den der har taget de prøver må selv følge op på dem behandlingsmæssigt, om nødvendigt. Vi forholder os kun til resultater af de analyser vi selv bestiller!"
- dvs. patienten bliver henvist til ikke alene at betale i dyre domme for udredning udenlands, men bliver også nødt til selv at betale for behandling udenlands.

Hvis patienten ikke er opmærksom på regler for dækning for grænseoverskridende sundhedsydelser indenfor EU, og IKKE får en henvisning fra en almen læge (hvor regionen mener det skal være egen praktiserende læge hjemme i DK, når pt. bor i DK?!), så bliver det svært om ikke helt umuligt at få dækket sine rimelige udgifter til udredning og behandling for i Dnmark ret almindeligt forekommende flåtbårne infektioner, som de naturligvis burde kunne blive udredt og behandlet for her i DK, men som ikke fanges af deres praktiserende læge, der er undervist i og følger vejledningen i "funktionelle lidelser", som anvender en for "ensporet" test, fordi danske mikrobiologer ikke tilbyder de test der er behov for, fordi, som en af dem svarede mig i 2008, da jeg anmodede om dyrkning og PCR for borrelia "vi har ingen erfaring eller ekspertise, ingen ressourcer, INGEN INTERESSE" i at prøve på at gøre det anderledes / bedre end vi plejer.

Det gælder også, at foruden infektioner, så mistænkes kræft og hjertesygdomme heller ikke ret tit af den praktiserende læge, der sidder med en patient i røret eller konsultationen, der klager over forskellige uspecifikke symptomer, der hurtigt opfattes og behandles som "funktionel lidelse", der udredes minimalt jf. DSAM vejledning.

Vi har følgelig - flere gange indenfor det sidste års tid - i pressen hørt om flere tilfælde af alvorlige sygdom / alt for tidlig død hos forholdsvis unge mennesker, hvis sygdom blev "negligeret" / overset, sikkert opfattet som "funktionel lidelse"!

Alle sygdomme - især længerevarende der ikke går over på et par uger - ledsages af en vis del angst og evt. ligefrem depression, og den psykiske komponent fortjener naturligvis også lægens opmærksomhed og måske samtaler
- men det er helt forkert at spise syge folk af med næsten ingen somatisk udredning og antyde at deres symptomer har psykisk årsag - dvs. reelt opfalde folk for hypokondere! - og KUN tilbyde dem psykiatrisk behandling! - alle med behov bør tilbydes supplerende psyk. Behandling.

For en god bog om 16 mulige medvirkende eller differential diagnoser, der bør overvejes / udredes for hos de komplekse kroniker patienter
- henviser jeg alle - både læge kolleger og patienter - til at læse Richard Horowitz bog "Why can't I get better".

"Psykisk" og "dårlig kondition" er med, men er kun 2 ud af ialt 16 mulige differential diagnoser; syge der fejler de andre 14 kan absolut ikke være tjent med at må nøjes med psykiatrisk behandling og genoptræning for "funktionel lidelse".

Den gode læge må hele vejen omkring alle muligt medvirkende årsags faktorer, for at kunne knække de sværeste diagnostiske nødder og give patienterne lige netop den udredning og behandling de har betalt sundhedsskat for at have ret til at få!
]
Kommentarer
13 #1 MarieKroun
d. 25-11-2014 22:00
Læs denne artikel om hvordan infektion / inflammation medfører diverse "sygdoms reaktioner/fornemmelser" ...
http://www.ncbi.n...MC2919277/

Når et menneske føler sig sygt, infektions agtigt, så bør de primært udredes for infektioner og andre årsager til (kronisk) inflammation.

Kort den udredning der burde kunne foretages men ikke bliver foretaget:

Immunforsvaret bør udredes.
De medfødte uspecifikke immun reaktioner, så som aktivering af komplement kaskade reaktioner (måle komplement split produkter C3a og C4a) og diverse cytokiner (IL-1-beta, TNF-alfa) ...
Det gøre IKKE i Danmark!

Mærkelige føleforstyrrelser, især brænden og stikken, er et symptom der hyppigt klages over ved borrelia infektion.
Det og såkaldt POTS symptomer (postural tachycardi syndrom, hjertebanken og svimmelhed i oprejst tilstand, en diagnose der let og hurtigt kan stilles ved at foretage "ortostatisk blodtryksmåling" evt. som vippebordstest, det er tegn på autonom dysfunktion), kan være forårsaget af "small fiber neuropathy", og den diagnose kan kun stilles ved at udføre hud biopsi, med special farvning for små nervetråde:
http://www.ncbi.n...MC3086960/

Folk der klager over sløret syn, men hvor almindelig synstest på Snellens tavle viser normalt, bør have undersøgt deres evne til at skelne svage synskontraster, med "Functional Acuity Contrast Test (FACT); synsbanen påvirkes let af neurotoksiner; patienten har ofte samtidig andre "neurotoksin" symptomer. Nedsat FACT hænger sammen med forhøjet TNF, dvs. inflammation, og nedsat blodflow i nethindens kar ...

Horowitz skriver:
"Most chronic illnesses are the result of complex, multifactorial processes, and therefore require dissecting each illness piece by piece into its component parts."

Men vores - efter min mening FOR HØJT specialiserede lægevæsen - er slet ikke gearet til disse komplekse kroniker patienter, hvis samlede sygdom rækker ind over flere lægelige specialer samtidig.

Der samarbejdes dårligt / slet ikke imellem lægelige specialer i Danmark.
Hvert speciale fokuserer udelukkende på hvad de mener hører til "deres" speciale og foretager hver deres rutine undersøgelser, og ingen andre specialer kan/må/vil blande sig i hinandens felt, endsige gå ud over deres eget felt, fordi "det hører ikke hjemme i vores speciale" eller "det hører ikke hjemme på vores afdelings budget" at udrede for alt det som patienten kunne have som medvirkende årsag ...

I flere specialer dyrkes "defensiv medicin" dvs. man gør alt hvad man kan for at "udelukke sygdom" INDENFOR specialet, især kræft må ikke overses. I stedet for som en detektiv at lede efter alle medvirkende årsager til denne patients sygdom, gør de fleste en rutine screening for kræft og de sygdomme pågældende speciale gerne vil tage sig af, ellers udelukker de at patienten fejler noget indenfor specialet.

Det hænger nok sammen med at produktivitet måles mere på mængden af patienter der afsluttes, end på patientens oplevelse af kvalitet i omsorg, udredning og behandling!

Mange afdelinger forsøger at sende "besværlige" multi organ system syge kroniker patienter hurtigt tilbage til egen læge med uforrettet sag eller videre til andre specialer; de koster tilsyneladende for meget tid og undersøgelser.

De forskellige dele af systemet snakker ikke sammen og deles ikke om udredningen, selvom det i princippet er samme kasse - samfundet - der betaler - oplever afdeliner pga. individuel budget styring, at det er nødvendigt at afvist alt der ikke hører under det snævre speciale ..
Jeg plejer at sammenligne med et net hvor specialerne er knuderne, men maskerne i nettet er meget store og mange syge falder igennem.

Der er udredning der gentages unødigt, som allerede er tjekket og fundet normalt andetsteds, til gengæld er der test der faktisk er relevante, der ikke foretages, fordi ingen finder på at henvise patienten til netop det speciale, der kan/må/vil foretage de test, f.eks. udredes folk næsten aldrig for hormon forstyrrelser i binyre og hypothalamus-hypofyse aksen ... TSH tjekkes dog hos de fleste ... den mangelfulde endokronologiske udredning skyldes at meget få sendes til endokrinolog?!

Komplekse kronikere har brug for bredt ERFARNE vel funderede gammeldags intern medicinere, der kan noget indenfor hele det medicinske felt, og som er up to date mht. immunologi, og har interesse for at udøve HOLISTISK medicin med patientens behov i fokus, i stedet for lægernes / specialets behov i fokus!
13 #2 MarieKroun
d. 25-11-2014 22:55
Horowits MSIDS (multi systemic infection/inflammation disease syndrome):
1 borreliose og andre blandingsinfektioner
2 immun dysfunktion
3 inflammation
4 miljø / toksiner
5 funktionelle medicinske anmormaliteter med ernærings mangler
6 mitokondrie dysfunktion
7 endokrine abnormaliteter
8 neurodegenerative sygdomme
9 neuropsykiatriske disorders
10 søvnforstyrrelser
11 autonum nerve system dysfunktion og POTS
12 allergier
13 gastrointestinale problemer (leaky gut)
14 lever dysfunction
15 smerter / afhængighed af medicin
16 mangel på motion / dekonditionering

Kun de 2 med fed markerede ud af 16 "differential" diagnoser, der vel og mærke ikke udelukker hinanden, men tværtimod ofte forekommer samtidig i samme patient, medvirker til det komplekse kroniske sygdomsbillede, adresseres af psykiaternes behandling!

mht. til de 14 andre springes over det lavest mulige gærde, fordi det synes let og hurtigt at slippe af med "den besværlige patient" ved at sende denne til psykiater, men den behandling psykiaterne tilbyder i form af samtaler og fysisk genoptræning, kan lindre en smule men helbreder ikke f.eks. infektioner eller hormon ubalancer, eller cancer der overses pga. manglende udredning.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Replikboks
Du skal være logget ind for at skrive en replik.

31-05-2015 23:20
Maries sider ulmarweb.dk og lymerick.net er lagt på nyt webhotel. Filer i webmapper kan kaldes / downloades via sædvanlig link med fuld URL. DIR systemet virker ikke.

05-05-2015 14:57
Vores webserver er nede, dvs. ikke adgang til ulmarweb.dk (DIR mapper) eller lymerick.net En nyere PC må desværre nok sættes op som ny webserver.

12-10-2014 23:06
Web10 og dermed DanInfekt.dk har været nede pga. Server flytning, 11-12 Okt. 14, men er altså nu oppe igen. Beklager.

27-06-2013 14:55
Hjemmesiden er idag opgraderet til PhpFusion v7.02.07

11-04-2013 10:42
MK giver kun råd til medlemmer af DanInfekt og IKKE PER TELEFON!.. Se kontakt info.

2,423,174 Unikke besøg