20-09-2017 13:11:30
Navigation
Nyeste artikler
· Yahoogruppens-regler
· 13-foreninger-foretr...
· Borrelia-undersøgelse?
· * HTML
· * Regler-genbrug-andres
Kombineret DNA sekvens for Borrelia burgdorferi og Borrelia miyamotoi
Denne artikel omhandler en forbedret PCR teknik, både ved optimalt valg af flere gen sekvenser / primere, der dækker både Borrelia burgdorferi sensu lato og Borrelia miyamotoi
- og ved opkoncentrering af materialet ved centrifugering, før end PCR udføres
- hvilket øger følsomheden af PCR test fra at kun at kunne påvise dem hvis der er mere end 1000 spirokæter per ml fuldblod, til at kunne teste positiv hvis der er blot 20-50 spirokæter per ml. i pladerig del af buffycoat (resuspenderet pellet).

Dette arbejde bekræfter samtidig både dr. Bozsik og mine egne fund, at man lettere kan finde spirokæter i mikroskopet efter opkoncentrering af fuldblod, se videoen af mine egne spirokæter i video på forsiden af DanInfekt, fanget og foreviget af dr. Bozsik, 8 mdr. efter jeg selv fandt dem først i en kun een gang centrifugeret blodprøve!
Link henviser til flere eksempler, men de andre videoer kræver stadig Windows media player for at kunne ses!)

Og de beskrevne 14 cases - der alle var langvarige, ikke nye infektioner (blodprøve taget i februar 2014), patienter symptomatiske i mange måneder og helt op til 20 år efter debut af symptomer, og selv hos en taget under pågående antibiotika behandling, inkl. hos flere patienter der tidligere havde fået op til flere gængse "kure", inkl. hos flere patienter der testede negative på gængse borrelia antistof test, herunder de 4 patienter der fik påvist Borrelia miyamotoi infektion (syge fra 1 år til 13 år før Borrelia endelig blev påvist med PCR, LANG TIDS LIDELSE UDEN DIAGNOSE
- og i case 3 med PSYKIATRISK diagnose og behandling til at forhale sygdomsforløbet!

FAREN FOR UNDERDIAGNOSE AF FLÅTBÅRNE INFEKTIONER ER BLEVET MEGET STOR, HER I DK, MED DEN I DET SENESTE 10 ÅR OM SIG GRIBENDE TERM / FUNKTIONEL LIDELSE, som tilmed ønsker at få fat i de syge FØR der foretages grundig somatisk UDREDNING!

Jeg gennemgår mange sager minutiøst, indhenter fuld journal kopi, og kan dokumentere at mange syge uretmæssigt opfattes som psykiatriske patienten UDEN AT KUNNE BLIVE UDREDT, ikke alene for de infektioner der er årsag til denne forening blev dannet, men så sandelig også mangelfuld INTERN MEDICINSK udredning for alle andre relevante differential diagnoser!

Jeg henviser her alle til at læse dr. Richard Horowitz bog Why can't I get better, hvori han lister udredning og behandling for de 16 differential diagnoser der bør overvejes / udredes for, når en kronisk syg med multiple symptomer fra mange forskellige organsystemer henvender sig, herunder disse spirokæte infektioner og andre flåtbårne infektioner!

De syge har ofte op til flere samtidige infektioner, hormonforstyrrelser, forgiftninger, POTS m.v. som DE SLET IKKE BLIVER UDREDT FOR, NÅR DE KUN HENVISES TIL INFEKTIONSMEDINSKE AFDELINGER, der dårligt nok tjekker huden for om der er tegn på ACA (kronisk hudborreliose)!

Jeg husker mindst et eksempel på, at en overlæge dr. med. og speciallæge i infektionsmedicin end ikke bad en "obs kronisk borreliose" patient om at tage tøjet af og derfor overså ACA forandringer, der i dette tilfælde var fotograferet både før og efter patientens besøg hos "eksperten" på infektionsmedicinsk afdeling - det var simpelthen for dårligt !!!

Jeg har endvidere set flere eksempler fra mindst to forskellige infektionsmedicinske universitets hospitals afdelinger i Danmark (på hver sin side af Storebælt) hvor man har udtaget spinalvæske "for at udelukke neuroborreliose", hvor man lader undersøgelse af den udtagne spinalvæske for Borrelia antistof afhænge af om der samtidig er forhøjet celletal i spinalvæsken! (det er det sjældent ved sen borrelia)
- bagefter fortæller man den syge og skriver i journalen af undersøgelser for Borrelia, der reelt ikke er blevet foretaget, ikke har bekræftet mistanken om neuroborreliose!
- det er at holde syge og samfundet for nar efter min mening!

Jeg anbefaler derfor alle syge konsekvent at bede om kopi af alle deres faktiske undersøgelses resultater og af korrespondancer / henvisninger / prøve bestillinger, fordi hvis man ikke får fat i alle de faktiske data, men kun læser journal teksten længe har dikteret, så kan man simpelthen ikke opdage at man reelt ikke er blevet udredt for Borrelia!

Flere af de 50 syge jeg undersøgte i tidligere forsknings projekt med mikroskopi med direkte immunfarvning for borrelia (kostpris uden arbejdsløn cirka 2500 kr) var langtidssyge eller syge, kom sig efter korrekt diagnose og kortere eller længere behandling for Borrelia og evt. samtidigt påviste blandingsinfektioner og kunne ofte vende tilbage i arbejde / genoptræne efter kun ca. 3 måneders behandling; flere af dem melder at det stadig går dem godt her mere end 10 år efter afsluttet kur!

Jeg er derfor slet ikke enige med det hyppige postulat af FFL at folk udredes for meget og at der kan spares mange penge ved at undlade at undersøge dem!
- men man skal undersøge MEGET BEDRE, med større omhu end man tidligere har gjort; jeg og Bozsik m.fl. har vist hvordan det kan gøres vha. mikroskopi!


Reelt kunne blot 3 måneders sparede sygedagpenge have betalt for såvel projekt deltagernes udredning som behandling, der fik flere af de syge der fik (som regel gængs kort, sommetider længere behandling; den blev oftest ordineret som tablet af patientens egen læge) tilbage til næsten normalt helbred og funktionsevne, inkl. tilbage på arbejdsmarkedet!

Flere af os der IKKE fik bevilget ANTIBIOTIKA genbehandling på sygehus (fra 2002 skulle de med ringformer i røde blodceller iflg. lægemiddelstyrelsen henvises til vurdering på de infektionsmedicinske afd., som meget konsekvent alle afviste de ellers billed dokumenterede blod mikroskopi fund, ofte uden at foretage nogen som helst supplerende udredning)
- mange af os der blev NÆGTET GENBEHANDLING af de infektionsmedicinske afdelinger er desværre stadig kronisk syge, med tilbagefald på tilbagefald, hvor der er synlige spirokæter i omløb i blodet!!!

Det illustrerer meget godt ILADS gruppens anbefaling, at der ikke kan skrives en opskrift på udredning eller behandling for borreliose, der passer lige godt på alle borrelia patienter!
- at der er behov for at kunne individualisere og behandle efter klinisk lægeligt skøn / ud fra erfaring, så længe der ikke er sikker evidens imod at gøre dette og det har hjulpet nogen patienter i lignende situation, bør det være lovligt at forsøge om det hjælper, i håb om men uden garanti for at det kan gavne patienten, om ikke andet så end for at forebygge udvikling af alvorligere kronisk sygdom, varig organ skade!

Det allerbedste er naturligvis hvis vi KAN PÅVISE INFEKTION MED DIREKTE TEST METODER; der burde ikke være nogen som helst tvivl om at pt. bør have lov til at forsøge om antibiotika kan hjælpe på symptomerne når der kan påvises spirokæter ved mikroskopi af blod eller med positiv PCR test, men syge får afvist behandling på danske sygehuse på trods af med direkte test påvist infektion!
- bare fordi danske mikrobiologer ikke kan / vil optimere deres undersøgelses metoder, og gøre det på optimal vis, som beskrevet i publiceret litteratur!

GIV DE SYGE EN REEL CHANCE VED AT VI KAN BLIVE UDREDT ORDENTLIGT PÅ DANSKE SYGEHUSE / LABORATORIER; hvis det er for svært for danske mikrobiologer, så lad os i det mindste få dækket alle vores omkostninger til direkte test metode, og pålæg danske hospitaler at behandle os, selvom positive test fra udlandet ikke kan bekræftes, fordi danske laboratorie folk nægter at undersøge!

I 2008 spurgte jeg lokal mikrobiologisk afdeling på OUH om dyrkning og PCR for Borrelia, i håb om at kunne få type bestemt mine spirokæter, der senere blev genfundet af dr. Bozsik, se video på forsiden!

Svaret var nogenlundet dette her:
1. DU MÅ NØJES med den (ældgamle dansk udviklede, lavet før opdagelsen af mange undertyper af Borrelia, baseret på kun en type) borrelia antistof test på serum og spinalvæske, vi - som alle andre KMA og SSI i DK - udfører for Borrelia!

2. Vi har ingen ekspertise / erfaring i afdelingen med dyrkning eller PCR for Borrelia - det kan de kun få ved at læse litteratur, skrevet af de der er bedst til at finde borrelia, sådan som jeg har gjort!

3. vi har ingen ressourcer; det er op til politikerne / regionerne at tildele mikrobiologerne nogen flere økonomiske ressourcer, så de bliver i stand til at tage nye og bedre undersøgelses metoder i brug samt skippe de elendige gamle antistof test der er vist at misse diagnosen hos over halvdelen af de syge!!!

4. VI HAR INGEN INTERESSE; det rejser spørgsmålet om det er mikrobiologers interesse der skal afgøre undersøgelses tilbuddet, eller om det er patienternes behov for moderne forbedrede test metoder der skal bestemme hvilke test vi tilbydes.

MÅLET FOR ALLE LÆGELIGE HANDLINGER BØR VÆRE CENTRERET OM DEN INDIVIDUELLE PATIENTS BEHOV! - som skitseret i ILADS nye vejledning!
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Replikboks
Du skal være logget ind for at skrive en replik.

31-05-2015 23:20
Maries sider ulmarweb.dk og lymerick.net er lagt på nyt webhotel. Filer i webmapper kan kaldes / downloades via sædvanlig link med fuld URL. DIR systemet virker ikke.

05-05-2015 14:57
Vores webserver er nede, dvs. ikke adgang til ulmarweb.dk (DIR mapper) eller lymerick.net En nyere PC må desværre nok sættes op som ny webserver.

12-10-2014 23:06
Web10 og dermed DanInfekt.dk har været nede pga. Server flytning, 11-12 Okt. 14, men er altså nu oppe igen. Beklager.

27-06-2013 14:55
Hjemmesiden er idag opgraderet til PhpFusion v7.02.07

11-04-2013 10:42
MK giver kun råd til medlemmer af DanInfekt og IKKE PER TELEFON!.. Se kontakt info.

2,423,176 Unikke besøg