Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Nyheder: Ny Bartonella species påvist i menneske (USA) Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 22:51:33
Ny Bartonella species påvist i menneske (USA)

Kun fordi sønnen - Ed Breitschwerdt - er leder af et forsknings-center, Intracellular Pathogens Research Laboratory (IPRL) ved North Carolina State University College of Veterinary Medicine
- og fordi faderen dels var eksponeret for flåter, også kort før derouten startede,  og dermed potentielt kunne være blevet inficeret med en eller flere af mange mulige flåtbårne mikroorgasnimer? 
- og fordi sønnen også var specielt vidende og opmærksom på at faderen evt. også kunne være blevet bidt af lopper enten fra kat eller fra små gnavere som blev indfanget på grunden og transporteret ud i naturen i faderens bil for at blive sluppet fri ... 
- blev såvel patientens blod som spinalvæske undersøgt for nogle specielle vektorbårne infektioner gentagne gange under sygdoms forløbet.

Faderens sygdom var lige fra starten præget af en hurtig udviklet demenslignende tilstand med påvirket korttids-hukommelse, disorientering, Mb. Parkinson lignende symptomer, foruden ledsmerter og faldtendens, førende til 1. indlæggelse pga. lårbens brud ... og førende til at lægerne først og fremmest hver gang mistænkte slagtilfælde som årsag, hvilket dog ikke kunne bekræftes ved hjernescanninger ... 

Undersøgelser for diverse andre flåtbårne infektioner faldt alle neg. ud, mens Bartonella 16S–23S intergenic spacer primers (7) gentagne gange udkom pos. fra blod og spinalvæske ved PCR.
Ved sammenligning med i GenBank kendte Bartonella species, fandtes i blod PCR et fragment (434/465bp) mest lignende Candidatus Bartonella volans (strain FSq-1, EU294521) isoleret fra flyve egern - southern flying squirrel (Glaucomys volans) - og Candidatus Bartonella durdenii (391/422bp) fra Orchopeas howardi (GenBank accession no. DQ 336386), isoleret fra loppe fundet på grå egern fra det østlige USA (Scinrus carolinensis), og en Bartonella sp. (446/492bp, EF125214) identificeret fra egern "ground squirrels" (Spermophilus danricus) i Kina.

Efter påvisning af den ny Bartonella species med PCR, iværksattes relevant antibiotika behandling, hvor pt. bedres klinisk under pågående behandling (x 2), men begge gange sås bedringen først i 4. behandlingsuge!

Mellemliggende PCR før behandlings-ophør var negativ, men begge gange kunne de kliniske tilbagefald af samme symptomer bekræftes med positiv PCR og endvidere ved pos. dyrkning af samme Bartonella-stamme.

Eftersom laboratoriet ikke tidligere havde arbejdet med Bartonella og samtlige negative kontroller udkom negativ, synes muligheden for evt. pos. pga. forurening med meget stor sandsynlighed at være udelukket.

Pt. udviste endvidere stigende serum antistof overfor Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii, men negativ serum antistof overfor Bartonella henselae, hvilket bekræftede, at der har været tale om en aktuel / nylig infektion med den påviste undertype af Bartonella hos pt.

Under faderens sygdom bemærkede Breitschwerdt endvidere flg.
1) de fleste sygeplejersker virker dygtige, professionelle og omsorgsfulde i deres virke
2) indenfor human medicin, i modsætning til veterinær medicin, var der ikke en enkelt læge der var ansvarlig for håndtering af faderens tilfælde, dvs. ingen bestemt læge påtog sig eller accepterede at denne pt. var netop hans ansvar.
3) af formentlig mange grunde synes det menneskelige sundhedsvæsen at være alt for dårligt fungerende.

Hvorvidt skylden kan placeres hos forsikringsselskaber, samfundet eller profit-baseret motivation i hospitals administrationen, eller den tiltagende kompleksitet af den medicinske teknologi, eller mangler i uddannelsen af lægerne, er i og for sig ligegyldigt. Som faderen kunne have sagt "dette er ikke en ordentlig måde at gøre forretninger på".
Breitschwerdt har undervist i intern medicin på College of Veterinary Medicine i 32 år. I al den tid er hvert enkelt sygt dyr blevet tilknyttet mindst 2 doktorer (heraf 1 studerende), som er de direkte ansvarlige for dyrets behandling, samt for hyppig kommunikation med dyrets ejer og med den henvisende dyrlæge.
Breitschwerdt mener følgelig, at i vort tiltagende komplekse hospitalsvæsen har alle menneske patienter ligesom dyr brug for en bestemt ansvarlig kontakt person - det være sig en advokat eller en specielt tilegnet ansvarshavende læge - der først og fremmest  skal repræsentere og varetage PATIENTENS interesser. 
   

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 6
Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
1,597,466 Unikke besøg