Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Nyheder: Dyrkningsverificeret neuroborreliose forårsaget af B. garinii henh. B. afzelii - sammenligning af klinik og diagnostiske fund. Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 23:19:05
Dyrkningsverificeret neuroborreliose forårsaget af B. garinii henh. B. afzelii - sammenligning af klinik og diagnostiske fund.

Hele abstract oversat til dansk:
Baggrund: Den hyppigste årsag til Lyme neuroborreliose i Europa er Borrelia garinii, efterfulgt af Borrelia afzelii. Men der har ikke hidtil været beskrevet en serie patienter med dyrkningsverificeret Lyme neuroborreliose, og ingen har før dette arbejde sammenlignet fund hos pt. inficeret med B. garinii og B. afzelii isoleret fra spinalvæsken (CSF).
Metoder. Alle voksne patienter identificeret ved et enkelt medicinsk center igennem en 10-årig periode, som fik isoleret borreliae fra CSF og fik typet disse som enten B. garinii eller B. afzelii (ved brug af store DNA fragment mønstre opnået med "MluI restriction endonuclease" og adskilt ved "pulsed-field gel electrophoresis") blev inkluderet.
Resultat. En sammenligning af 23 patienter som fik isoleret B. garinii fra CSF med 10 patienter som fik isoleret B. afzelii fra CSF, afslørede at en pålidelig klinisk diagnose af Lyme neuroborreliose (før resultat af CSF dyrkning og undersøgelse for intrakale antistoffer mod Borrelia forelå) kunne etableres hyppigere for B. garinii gruppen, end i B. afzelii gruppen (19 af 23 patienter vs. 1 af 10 patienter). Patienter i B. garinii gruppen rapporterede oftere radikulær smerte og havde oftere meningeale tegn, men rapporterede sjældnere svimmelhed (antallet af adskillige andre symptomer og/eller sygdomstegn var nogenlunde ens). Lymfocytær pleocytose, så vel som adskillige andre CSF abnormaliteter var hyppigere blandt patienter hvor B. garinii blev isoleret fra CSF, men var sjældne i gruppen hvor B. afzelii blev isoleret.
Konklusion. Patienter med B. garinii isolateret fra deres spinalvæske (CSF) havde en tydelig adskillelig klinisk præsentation, sammenlignet med patienter med B. afzelii. B. garinii forårsager hvad - i Europa - anerkendes som typisk tidlig Lyme neuroborreliose (Bannwarth syndrome), hvorimod de kliniske symptomer / forandringer associeret med B. afzelii er langt mindre specifikke og er derfor sværere at diagnosticere.
Citat fra diskussion:
"Vi var istand til at demonstrere intrathekale borrelia antistoffer i kun 14 (42%) af 33 patienter, inklusive 13 (59%) af 23 fra B. garinii gruppen, og i 1 (10%) af 10 fra B. afzelii gruppen. Kort varighed af sygdommen kunne have været forklaringen på fravær af intrathekale borrelia antistoffer hos adskillige patienter i B. garinii gruppen (7 af 10 patienter uden intrathekale borrelia antistoffer havde en varighed af symptomer pegende på potentiel CNS involvering på 14 dage; 6 af disse 7 patienter præsenterede sig med perifer facialis parese; imidlertid var denne forklaring [tidlig infektion] kun mulig for 2 patienter i B. afzelii gruppen!

Middel sygdomsvarighed før diagnose var iht. tabel 1:
Borrelia garinii:
23 pt. heraf 22 pt. med symptomvarighed på maks. 6 mdr. - dvs. kun 1 pt. med B. garinii havde kronisk borreliose!
Symptomer på LB: 26 dage (7 dage til 22 mdr.);
Symptomer på potentiel neuroborreliose: 19 dage (1 dag til 21 mdr.).
Borrelia afzelii:
10 pt. heraf 3 pt. med symptomvarighed på maks. 6 mdr. - dvs. 7 pt. med B. afzelii havde kronisk borreliose! 
Symptomer på LB: 9 mdr. (4 dage til 7 år).
Symptomer på potentiel neuroborreliose: 7.5 mdr. (4 dage til 6 år).

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 6
Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
1,597,484 Unikke besøg