Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' Patientforeningen DanInfekt - Nyheder: Negativ serum titer udelukker ikke neuroborreliose! Unknown column 'panel_url_list' in 'field list'
23-05-2022 21:44:30
Negativ serum titer udelukker ikke neuroborreliose!
Den efterfølgende kasuistik beskriver et klassisk tilfælde af neuroborreliose hos en voksen patient. Kasuistikken illustrerer, at en negativ Borrelia burgdorferi titer i serum hos patienter med relevant symptomatologi ikke udelukker neuroborreliose.
(C. Kjelsø, K. Mølbak, Epidemiologisk afdeling)

Neuroborreliose kasuistik
En 54-årig tidligere rask mand blev i august 2007 bidt på venstre lår af en flåt. På grund af erythema migrans søgte patienten læge, som ikke fandt indikation for antibiotisk behandling.
Primo september blev manden set af egen læge pga. radikulære smerter. På mistanke om borreliose blev iværksat behandling med peroral penicillin. Der blev taget serum Borrelia burgdorferi antistoffer, og dette svar skulle afgøre indikation for videre udredning.
Tilstanden forværredes, og patienten blev indlagt to dage efter opstart af penicillinbehandlingen. Ved indlæggelsen havde patienten haft radikulære smerter gennem to-tre uger.
Smerterne var startet i venstre ben og siden tiltaget i intensitet og accentueret axialt imellem skulderbladene med udtalt natlig forværring. Patienten havde kun ringe effekt af paracetamol og non-steroide anti-inflammatoriske midler.

Paraklinisk fandtes ved indlæggelsen normalt leukocyttal og CRP. På mistanke om neuroborreliose blev patienten lumbalpunkteret med fund af forhøjet leukocyttal (100% mononucleære) og protein i spinalvæsken. Dyrkning var uden vækst.
I.v. behandling med ceftriaxon 2 g x 1 blev påbegyndt, hvilket muliggjorde ambulant behandling. Fire dage efter start af i.v. antibiotika var der markant bedring i patientens smerter, hvorefter der blev skiftet til doxycyklin (200 mg x 2) til samlet 14 dages behandling, hvorunder patientens tilstand bedredes.

Borrelia burgdorferi IgG og IgM i serum var negative.
Borrelia burgdorferi intrathekal antistof syntese var positiv med intrathekal index for IgG på 16 og IgM på 5.

Kommentar
En negativ Borrelia burgdorferi antistof titer i serum hos patienter, som har haft mindre end tre måneders neurologiske symptomer, udelukker ikke neuroborreliose. Ved mistanke om neuroborreliose, som her, hvor der sås radikulære smerter i efterforløbet af et flåtbid samt erythema migrans, bør patienten indlægges til lumbalpunktur.
(A-M. Lebech, L.R. Mathiesen, Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre hospital)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 6
Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
1,597,429 Unikke besøg