20-09-2017 13:10:22
Navigation
Nyeste artikler
· Yahoogruppens-regler
· 13-foreninger-foretr...
· Borrelia-undersøgelse?
· * HTML
· * Regler-genbrug-andres
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » INFORMATION » Yahoogruppens-regler
Yahoogruppens-regler

DanInfekt-yahoogruppen's regler


(nedenstående regler blev vedtaget ved en demokratisk flertals afstemning i gruppen, før dannelse af foreningen DanInfekt i 2002; Yahoogruppen blev derefter til en støtte- og informations gruppe for medlemmer af Patientforeningen DanInfekt, der fungerede indtil vi fik ny hjemmeside med indbygget forum i 2006 på http://www.daninfekt.dk


De vigtigste regler er stadig:

Ingen anonymitet, tavshedpligt om alt fra de sider der kræver login, overhold altid god takt og tone. Ingen personlige angreb!


---------------------------


Adgang til gruppen kræver, at du først skaber dig en (gratis) Yahoo-ID og får godkendt evt. 

tilknyttet privat e-mail adresse til denne ID (Yahoo checker om adressen fungerer !) eller at du 

logger på med en allerede eksisterende Yahoo ID; herefter tilmelder du dig DanInfekt-yahoogruppen på http://dk.groups.yahoo.com/group/DanInfekt (dansk menu)

og afventer godkendelse af  gruppens skaber Marie Kroun / DanInfekt's bestyrelse / webmaster 

- hvilket dog først kan ske efter at DIT KONTINGENT til Patientforeningen DanInfekt ER INDBETALT !


OBS - Yahoo systemet sletter automatisk ventende, endnu ikke godkendte medlemmer efter 14 dage 

og moderator kan afvise tilmeldingen, hvis oplysninger er utilstrækkelige eller kontingent ikke er betalt !


Afvises din optagelse, så kontakt DanInfekt-owner@yahoogrupper.dk  !


ALT MATERIALE I GRUPPEN ER COPYRIGHT BESKYTTET 

og UNDERLAGT TAVSHEDSPLIGT overfor ikke gruppe medlemmer !

dvs. hverken meddelelser, filer eller personlige data må videregives til nogen

uden for gruppen uden først at indhente 

SKRIFTLIG TILLADELSE 

fra gruppens ejer / den pgl. person !


Målgruppen er:


Patienter med kronisk persisterende aktiv infektion(er) - især de flåtbårne

samt pårørende 

og evt. professionelle 

med særlig interesse for emnet KRONISKE INFEKTIONER

Hvem kan blive medlem:


Medlemmer af Patientforeningen DanInfekt - tilmelding til DanInfekt-gruppen gælder derfor også som indmeldelse i Patientforeningen DanInfekt, hvis man ikke allerede er medlem der !

Man kan naturligvis godt være medlem af Patientforeningen DanInfekt, uden samtidig at være medlem af DanInfekt-yahoogruppen - det er ikke alle der har netadgang og dermed adgang til Internet gruppen ! - udmeldelse af gruppen er derfor ikke ensbetydende med automatisk udmeldelse af Patientforeningen DanInfekt !

Målene er at:


indsamle og formidle VIDEN - dvs. patient-historier og disses erfaringer, videnskab om KRONISKE INFEKTIONER og alle relaterede lidelser / relevante differentialdiagnoser; nogle af gruppens medlemmer deltager i forskningsprojekt og alle gruppens medlemmer, dvs. ikke kun projekt-deltagere ! - kan via gruppen få kendskab til foreløbige forskningsresultater, metoder m.v., naturligvis i tillid til at det oplyste holdes fortroligt, indtil der er givet grønt lys dvs. foreligger skriftlig tilladelse til at videregive oplysningerne eller materialet findes offentliggjort andetsteds.

gruppen skulle gerne fungere som patient-støtte-gruppe (support-gruppe)

I gruppen kan vi fortælle hinanden om meget personlige ting, herunder vores egne erfaringer med forskellige behandlingsmetoder og gode eller dårlige oplevelser som patient i sundheds-systemet og som klient i det sociale system, i tillid til at oplysningerne holdes i gruppen.

GRUPPENS MEDLEMMER HAR DERFOR TAVSHEDSPLIGT UDADTIL OM ALT HVAD DE FÅR AT VIDE I GRUPPEN !

TAVSHEDSPLIGTEN GÆLDER OGSÅ EFTER UDMELDELSE, dvs. alt materiale du har hentet i gruppen skal destrueres ved evt. udmeldelse.


Groups-konceptet giver os mulighed for i et PRIVAT GRUPPE-FORUM at udveksle:


Gruppe-meddelelser (Messages) - som straks, dvs. umodereret / ucensoreret, videresendes af Groups-systemet til ALLE medlemmer - dvs. selv om det er muligt for afsender eller moderator at slette en meddelse fra online-arkivet, så er det altså umuligt at slette den fra alle medlemmernes harddiske, så tænk dig godt om før du trykker på send-knappen !!!


Ved afsendelse af gruppe-meddelelser gælder følgende regler:

Niveauet for diskussionen lægger gruppe-medlemmerne selv, men gruppens sprog er DANSK / NORDISK.  

Derfor - hvis du sender links til eller uddrag fra fremmedprogede artikler - henstilles at du giver gruppen et kort resume på dansk / nordisk, så også de mindre sprogkyndige kan få udbytte af det.

Af samme grund gemmes i DanInfekt-gruppen KUN links til dansk/nordisk sproget Internet-sider / publikationer skrevet på dansk / nordisk sprog.

Links til fremmedsprogede publikationer gemmes i LymeRICK gruppen !


Det er tilladt at skrive om ALT hvad medlemmerne har på hjerte / synes er relevant at drøfte i gruppen, inkl. stille [kritiske] spørgsmål, bare det gøres i åben, ærlig og høflig dialog imellem medlemmerne - og ingen spørgsmål er for dumme ! .... 

Der gives dog ingen garanti for kloge svar, selvom vi prøver så godt vi kan :) 


..... MEN inden du spørger gruppen om noget, så se lige efter om emnet allerede har været vendt og der måske allerede ligger netop de svar du søger i arkivet, så vi ikke skal gentage os selv alt for alt for meget, for det fylder, trætter og forvirrer.

Hvis du opgiver noget som værende fakta/VIDEN, så underbyg det ALTID med henvisning til relevante referencer og så nøjagtige kildeangivelser (links til Medline m.v.) som muligt, sådan at læseren har mulighed for selv at læse kilden og vurdere validiteten af oplysningerne.

Begræns tekst-mængden i meddelelser mest muligt og undgå dubletter ! 


Der er absolut ingen grund til at folk skal bruge kostbar download og læsetid på den samme tekst flere gange, eftersom hele den originale meddelelse jo kan genfindes i meddelelses-arkivet online.

Af samme grund, hvis du vil kommentere noget en anden har skrevet til gruppen, så slet alt andet end lige netop de få linier du vil kommentere. Send helst IKKE store tekstmængder (hele Internet-sider) i meddelser til gruppen, send links i stedet, undtagen til nyheder fra aviser o.lign., der måske kun vil være tilgængelige i en begrænset periode via det samme link. Lange bevarings-værdige artikler bør gemmes under filer (se nedenfor) i relevant mappe, derefter kan man nøjes med at sende et link til filen.

Alle gruppe-meddelelser får automatisk sat [DanInfekt] foran emnet, så meddelelser fra gruppen let kan adskilles / sorteres fra anden type post, men du SKAL altid anføre et logisk EMNE og du må meget gerne OGSÅ angive et passende logisk kodeord først i emnelinien - jeg foreslår:

- ALLE: .... VIGTIG POST, SKAL LÆSES AF ALLE STRAKS!

- VIDEN: .... medicinske artikler og referencer; formidling af viden

- ALT: ..... om alternativ (smerte-)behandling, afspænding, psykologi og andet i den retning

- PUB: .... avisartikler o.lign. publiceret (offentligt) andetsteds

- MØDE: ...... mødeindkaldelse ? (MØDE-REFERAT: ?)

- CHAT:.... opfordring til et on-line møde ... tidsrum, emne?

- SOC: ..... om sociale forhold

fortsæt selv .......

Det vil gøre det lidt lettere at sortere og søge i undergrupper af meddelelser i arkivet, efterhånden som det vokser og måske bliver uoverskueligt.


HUSK altid at angive og at skifte emne, hvis du drejer diskussionen væk fra det oprindelige emne!!


Filer (Files) - diverse information overvejende på dansk / nordisk kan gemmes her, f.eks. i HTML- eller text-format, som kan læses online / udskrives via Internet-browser, eller i andre formater til download som PDF, multipage-TIF (Imaging for Windows), evt Word (DOC) ... dog er der begrænset plads .... 

INDHOLD FRA FILER ER FORELØBIGT MATERIALE / UNDERLAGT COPYRIGHT OG MÅ IKKE VIDEREGIVES, når/hvis indholdet en dag er klar til publikation, så flyttes det til en åben hjemmeside og der tilføjes henvisning dertil under Links!


Links (Bookmarks) - ER OFFENTLIG! 

= henvisninger til nyttige informationer lokaliseret i gruppen eller andre steder på Internet på dansk / nordisk.

Du er meget velkommen til at tilføje Links til dansk eller nordisk sprogede Internet-sider, som du finder relevant for gruppen at have 'ved hånden'.  

Har du interessante links til fremmedsprogede sider, så send dem gerne i en meddelelse til gruppen med en kort forklaring på dansk / nordisk om hvad der kan findes af information der, og hvis jeg finder det er relevant for et bredere publikum, vil jeg evt. også lægge sådanne links op i LymeRICK Bookmarks: http://groups.yahoo.com/group/LymeRICK/


Kalender (Calendar) - til at holde styr på møder / foredrag m.v.


Database - herunder vores interne medlemskartotek / Kontaktliste, som kun er tilængelig for gruppens medlemmer og hvor navn, email, post-adresse og telefonnumre på ALLE medlemmer vil blive gemt (medlems-kartoteket vedligeholdes af ejer/moderator).


Afstemninger (Polls) - alle medlemmer kan stille spørgsmål til demokratisk afstemning.


Medlemmer (Members) - her fremgår ALLE godkendte medlemmer af gruppen's email-adresse og bruger-ID

- men naturligvis IKKE adgangskode / password eller andre af de helt private oplysninger, som fødselsdag m.v. du opgav til Yahoo-systemet under oprettelsen af din bruger-ID. Disse private oplysninger kender KUN Yahoo - men hvis du ønsker det, kan du godt selv vælge at offentliggøre oplysninger om dig i din personlige profil og der kan vist nok skabes forskellige profiler til den samme Yahoo-ID, så man kan vælge hvilke oplysninger der bliver vist offentligt i forskellige grupper, men meget få bruger vist den facilitet?

Du kan selv rette i din konto / profil indstilling under Medlemmer ved at trykke på ud for din ID, f.eks. hvis du er træt af at modtage en masse meddelelser i indbakken hver dag, mulighederne er:

- modtage meddelelser fra gruppen som individuelle emails i din indbakke

- modtage et dagligt sammendrag (Daily digest) af op til 25 meddelelser med en indholdsfortegnelse øverst og uden vedhæftninger (attachments). Det beskytter dig mod virus-overførsel, men kan virke mere uoverskueligt, fordi meddelelser ikke kan grupperes efter emne. Brug af knappen vil kopiere ALLE meddelelserne i sammendraget over i din svar-mail, så der bliver mere arbejde for DIG bagefter med at fjerne overflødig tekst, rette emne-linie til osv.

- ingen mail, læs online (No mail / Web-only), dvs. du modtager ingen meddelelser som emails, men skal læse alle meddelelser igennem, mens du er online på Internet via hjemmesiden, det tager meget længere tid og koster online tid, og hvis du glemmer at kigge efter hver dag, så overser du måske vigtige informationer fra gruppen, så det kan bestemt IKKE anbefales. Eftersom meddelelser jo er gemt og kan genfindes i arkivet kan du evt. slette meddelelser fra din indbakke, når du har læst dem.

Du kan rette andre indstillinger for din Yahoo-konto her:

http://login.yahoo.com/config/eval_profile?.intl=dk&.done=http://dk.groups.yahoo.com


I hjernetåge kan det måske ske, at én af os kommer til at gøre noget ubetænksomt og 'siger' noget dumt eller sårende til et andet medlem

- men så må foruretteren snarest sige UNDSKYLD og den forurettede må tage imod undskyldningen og TILGIVE den anden;

- bagefter skulle vi meget gerne være lige gode venner igen og kunne fortsætte meningsudvekslinger i en god tone !


Marie Kroun, læge

kroun@ulmar.dk

skaber af

DanInfekt-yahoogruppen,

LymeRICK-yahoogruppen,

ILADS-yahoogroups

m.fl.


Nye regler

http://daninfekt.dk/downloads/Regler.htm

Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Replikboks
Du skal være logget ind for at skrive en replik.

31-05-2015 23:20
Maries sider ulmarweb.dk og lymerick.net er lagt på nyt webhotel. Filer i webmapper kan kaldes / downloades via sædvanlig link med fuld URL. DIR systemet virker ikke.

05-05-2015 14:57
Vores webserver er nede, dvs. ikke adgang til ulmarweb.dk (DIR mapper) eller lymerick.net En nyere PC må desværre nok sættes op som ny webserver.

12-10-2014 23:06
Web10 og dermed DanInfekt.dk har været nede pga. Server flytning, 11-12 Okt. 14, men er altså nu oppe igen. Beklager.

27-06-2013 14:55
Hjemmesiden er idag opgraderet til PhpFusion v7.02.07

11-04-2013 10:42
MK giver kun råd til medlemmer af DanInfekt og IKKE PER TELEFON!.. Se kontakt info.

2,423,168 Unikke besøg